Sri Lanka – Kandy

*** Corona update *** Momenteel bevind ik mijzelf in India en zit ik hier veilig. Het hele land bevindt zich sinds afgelopen zondag in volledige quarantaine, waar dit eerst gelde voor een dag is het op dit moment 3 weken. We worden voorziet van eten eten drinken en hebben een goed dak boven ons hoofd in de yogaschool waar ik sinds begin deze maand verblijf. Alle lessen zijn tot nader order geannuleerd. Toch maken wij er het beste van de tijd die we hier hebben, we werken zo goed en zo kwaad als het gaat als een team. We leren veel van elkaar en over onszelf door met z’n allen in een huis te zitten. We vullen onze dagen met het geven en ontvangen van lessen over yoga, meditatie, massage. Het is maar net waar we behoefte aan hebben en wie de kennis over een bepaald onderwerp heeft. Voel met dankbaar voor de geboden veiligheid door de yogaschool en mijn nieuwe familie in het huis. 
Mijn gedachten gaan uit naar de mensen die momenteel hard getroffen worden, hier en de rest van de wereld. Ondertussen is de ambassade hard bezig met het vinden van een oplossing, zodat ik veilig terug naar huis kan. Totdat het zover is wil ik dat jullie weten dat ik hier veilig zit. Het is belangrijk om te blijven ademen, het los te laten en te blijven lachen. Dit zijn de drie regels waar ik mezelf de afgelopen dagen en komende tijd aan blijf herinneren. Maak jullie geen zorgen, wanneer dit wel zo is laat het me weten. In deze tijd is het makkelijk om de connectie te leggen en ervoor elkaar te zijn. Denk heel veel aan jullie en tot snel! Blijf jullie op de hoogte houden, maar weet dat geen bericht goed bericht is.  *** Corona update ***

Afgelopen januari bevond ik mij in Sri Lanka, waarvan ik de verhalen met jullie blijf delen.
Na onze rust te hebben gepakt in Sigriya gaan we een reisdag tegemoet. Eerst met de lokale bus deze keer terug naar Dambulla en hier met de bus naar Kandy. Deze keer zitten we ook in de lokale bus, wat eerder uitziet als een discobus. Alle mogelijke kleuren zijn te vinden in de bus en alle ramen zijn open. Dat is heel fijn voor de frisse lucht, want warm is het zeker. Er wordt zelfs een film afgespeeld en zonder dat het in mijn taal is kan ik het best goed begrijpen. Hierdoor verloopt de tijd snel en zijn we er snel. 

Op het busstation aangekomen lopen we direct naar het treinstation, we willen namelijk de volgende dag de beroemde treinreis maken naar Ella. Vooraf al veel blogs gelezen dat je eigenlijk al maanden van tevoren een kaartje moet reserveren. Dit hebben we niet gedaan, aangezien we in het laagseizoen zitten. Toch wanneer we aankomen bij het loket blijkt dat we geen geluk hebben er zijn kaartjes beschikbaar. Morgenochtend zullen we vroeg bij het station moeten aankomen en hopen dat er kaartjes zijn. De reden is dat een groot deel van de kaartjes gereserveerd worden voor de lokale mensen, aangezien die voorrang hebben. Op de dag zelf worden die vrijgegeven, dus het is nog even duimen voor ons dat we de volgende dag kunnen vertrekken. 

Ons hotel zit in het centrum en dat geeft ons de kans om in de beperkte tijd alsnog even de plek te verkennen. Er zijn een aantal belangrijke en heilige punten in de stad, heb vooral even rondgelopen. Wilde niet de toerist uithangen, maar eerder even de benen strekken. De hele dag zitten is niet helemaal mijn ding. 

De volgende ochtend staan we vroeg op en gaan we richting het station. Eenmaal hier staat er al een rij en wij sluiten aan. Hier ontmoeten we nog de Nederlandse Jorien en hebben we kaartjes voor de derde klas kunnen kopen. Ben benieuwd, want dit zijn namelijk geen zitplaatsen. Eenmaal op het perron blijkt dat het best druk is. De trein heeft vertraging dus het begint goed, bij aankomst zijn we een beetje in de war of we wel in de juiste klasse zitten. We stappen dus als laatste in en dat blijkt dat dit de beste beslissing van de dag is. We staan/zitten in de deuropening en hier heb je uitzicht en frisse lucht. Zoveel beter dan staan tussen alle mensen in het gangpad in de hitte. Het is een super mooie rit en geniet van de uitzichten die het ons biedt. Toch duurt de rit zo’n zeven uur en zijn we blij dat we eindelijk in Ella zijn aangekomen, de volgende keer meer hierover!

Ilona


*** Corona update *** Currently I am in India and feeling safe and sound. The entire country has been in complete quarantine since last Sunday, started with one day now being extended for 3 weeks. At the yoga school where I have been staying since the beginning of the month we are provided with food, drinks and a bed. All classes have been canceled until further notice. Still, we make the best of our time here, working as a team with our ups and downs. We learn a lot from each other and about ourselves by sitting together in a house. We fill our days with giving and receiving classes on yoga, meditation, massage and many more. It just depends on what we need and who has the knowledge on a particular subject. Feeling grateful for the provided security by the yoga school and my new family in the house. My thoughts go out to the people who are currently feeling the consequences of the virus, here and all over the world. Meanwhile, the embassy is working hard to find a solution so that I can return home safely. Until that happens, I want to let you to know that I’m safe here. It is important to keep breathing, let it go and keep on smiling. These are the three rules that I keep reminding myself of in the past days and the coming time. Don’t worry and if you do, let me know. In this day and age it is easy to make a connection and to be together. My thoughts are with you and see you soon! Keep you posted, but know that no message means nothing has changed. *** Corona update ***

In the month of January I spend my time in Sri Lanka, which I will keep on sharing my stories with you.
After having taken our rest in Sigriya we are have a full travel day ahead of us. First with the local bus this time back to Dambulla and getting the next bus to Kandy. This time the local bus looks more like a disco bus. All possible colors can be found in the bus and all windows are open. That is very nice for the fresh air, because it is certainly hot. A movie is even being played and without it being in my language I can understand it quite well. This makes time go fast and before I know it we are there.

Arriving at the bus station we walk directly to the train station, because we want to go on the famous train ride to Ella the next day. Read a lot of blogs in advance that tickets should be reserved months in advance. We have not done this since we are travelling in the off season. Yet when we arrive at the counter it appears that we are not lucky, because there are no tickets available. Tomorrow morning we need to arrive early at the station in order to hope there will be tickets available. The reason is that a large part of the tickets are reserved for the local people, since they have priority. They will be released on the day itself, so hopefully we can leave the next day.

Our hotel is in the center and that gives us the chance to explore the place in the limited time we have. There are a number of important and sacred points in the city. Did not want to behave like a tourist, but rather stretch his legs and walk around a bit. Sitting all day is not entirely my thing.

The next morning we get up early and head for the station. Once here there is already a que and we go in line. Here we meet a fellow Dutchie by the name of Jorien and we were able to buy tickets for the third class. Feeling curious, because these class means it has no sitting seats. Once on the platform it appears that it is quite busy. The train is delayed so it starts well, when we arrive we are a bit confused as to whether we are entering the right class. So we step in last and it appears that this is the best decision of the day. We stand/sit in the doorway and here you have the view and fresh air. So much better than standing in the heat between all the people in the aisle. It is a super nice ride and enjoy the views that it offers us. Nevertheless, the ride takes about seven hours and we are happy that in the end we finally arrive in Ella, more about this next time!

Ilona

Geef een antwoord