Sri Lanka – Sigriya

Het is tijd om naar een nieuwe plek te gaan, weg uit de grote stad. Hopelijk biedt deze plek dit. We lopen naar het busstation en hier blijkt dat onze bus vanaf een het oude busstation vertrekt. We gaan met een klein busje naar het oude busstation en eenmaal hier worden we in een busje geduwd. Er wordt geroepen dat we snel vertrekken, maar na een uur wachten staan we nog steeds op dezelfde plek. De bus is nog niet vol dus we vertrekken ook niet. Nadat we lang genoeg gewacht hebben gaan we dan eindelijk op weg, de rit zelf duurt niet zo heel lang gelukkig. 

Een directe bus naar Sigriya bestaat helaas niet, vandaar dat we in Dambulla een overstap hebben. Eenmaal hier nemen we een tuktuk die ons direct naar onze accommodatie brengt. We zitten in de jungle en dit hadden we niet verwacht, wel voelen we dat het een enorm fijne plek is. Krijgen thee bij aankomst en het voelt dat we hier goed worden verzorgd. Nadat we zijn ingecheckt gaan we naar ons huisje van hout, voelt heel authentiek aan. We boeken gelijk maar een nachtje erbij, want we hebben geleerd dat je eerst moet kijken of het wat is voordat je meerdere nachten gaat boeken. 

We installeren onszelf aan het zwembad met onze boeken en komen tot rust. Fijn om terug te zijn in de natuur. We doen alles op ons gemakje en we lopen het dorp in wat op loopafstand is wanneer we trek hebben in eten. Wanneer we terug bij ons hotel zijn nemen we een duik in het zwembad om af te koelen.  

We zijn naar deze plek gekomen om naar de lion rock te kijken, die je in het dorp al kan zien. Onze manager van het hotel neemt ons mee naar een mooie plek voor zonsondergang en hier zien we op afstand voor het eerst de rots. De volgende dag gaan we het broertje (Pidurangala Rock) beklimmen zodat we de zon op zien komen bij de lion rock. Onze chauffeur is te laat, waardoor we bijna naar boven moeten rennen om op tijd te zijn. Het voelt enorm gehaast en eenmaal boven moeten we eerst even op adem komen. Het laatste stukje is namelijk niet trappen, maar echt klimmen op de stenen. Vind het stiekem wel leuk, voel me weer even een klein kind die aan het spelen is. De zonsopgang is mooi en we zien de apen alweer verschijnen die ook hier gewoon wonen. Bij terugkomst krijgen we alleen maar excuses, maar het is goed zo. We hebben het gezien en onze tijd genomen boven. We krijgen zelfs ijs en gaan weer naar het zwembad. We besluiten om het er even van te nemen. De rust en de natuur doet ons goed en we zijn aan het ontstressen. 

Ilona


It’s time to go to a new place, away from the big city. Hopefully this place offers this. We walk to the bus station and here it appears that our bus departs from the old bus station. We go with a small van to the old bus station and once here we are pushed into a bus. It is said that we leave quickly, but after an hour of waiting we are still at the same place. The bus is not yet full so we are not leaving either. After we have waited long enough, we finally set off, the ride itself does not last very long.

Unfortunately there is no direct bus to Sigriya, which is why we have a transfer in Dambulla. Once here we take a tuktuk that takes us directly to our accommodation. We are in the jungle and we did not expect this, but we do feel that it is a very nice place. Get tea on arrival and it feels like we are well looked after here. After check in we go to our wooden cabin, it feels very authentic. We immediately book one more night, because we have learned that you first have to see if it is what you want before booking multiple nights.

We install ourselves at the pool with our books and relax. Nice to be back in nature. We do everything at our leisure and we walk into the village which is within walking distance when we feel like eating. When being back at our hotel we take a dip in the pool to cool off.

We came to this place to see the lion rock that you can already is visible in the village. Our manager of the hotel takes us to a nice place for sunset and here we see the rock for the first time from a distance. The next day we climb the little brother (Pidurangala Rock) so that we see the sun rise at the lion rock. Our driver is late, so we almost have to run upstairs to be on time. It feels rushed and once upstairs we first have to catch our breath. The last part is not stairs, but really climbing on the stones. Really like this part, feel like being a kid again. The sunrise is beautiful and we see the monkeys appear who also live here. When we return, we hear apologies, but it is okay. We have seen it and have taken our time upstairs. They serve us ice cream and we go to the pool again. The peace and nature does us well and we are de-stressing.

Ilona

Geef een reactie