New Zealand – River Valley & Wellington

De vele groenten heeft mij goed gedaan en knap aardig op. Het is de wisseling van het weer, want het wordt steeds kouder naarmate je meer naar het zuiden reist in combinatie met de airconditioning die in de bus aanstaat. Toch mag ik gewoon de bus in voor het volgende stuk, altijd wel met sjaal om ergere dingen te voorkomen. Het vertrek in de ochtend verloopt alles behalve soepel, het zijn namelijk altijd dezelfden die te laat zijn. Deze dag konden we niet te laat zijn (wat wel gebeurd is) dus als straf nemen we een andere route en kunnen we onderweg niet stoppen voor een fijne wandeling. Heel erg jammer, vooral omdat ik zelf altijd op tijd ben. Onderweg kunnen we wel de bergen zien die besneeuwd zijn, maar er is geen tijd voor een fotostop. Dan maar de mentale foto nemen en eentje met de telefoon door het raam. Het is niet anders. 

Eenmaal in River Valley aangekomen merk je pas dat je hier echt in de middle of nowhere, letterlijk en figuurlijk. Geen Wi-fi en zelfs geen bereik om een telefoontje te maken. Wel is de omgeving heel fijn. Je kan hier gaan raften, maar heb daar geen behoefte aan. Wil niet zieker worden aangezien ik nog steeds snotverkouden ben. De watertemperatuur is eigenlijk nog te koud voor mij. Kortom heb de hele middag voor mezelf en heb de tijd genomen om te schrijven. Niet voor de blogs deze keer, maar gewoon voor mezelf. Schrijf graag en het helpt me om alles wat er is gebeurd een plekje te geven. Wat een fijne omgeving om dit te doen. Voel me een heel stuk beter. Al snel is het tijd om te gaan eten. Het hostel doet warm aan met eigen kachel op de kamer en het voelt of zitten we in onze eigen warme cocon. 

Het verblijf hier is maar een nachtje en we rijden in een keer door naar Wellington, de hoofdstad van NZ. We komen er vroeg aan en na het inchecken gaan we gelijk door naar het museum Te Papa. Hier kan je je tijd wel vermaken zeg, zoveel informatie komt er hier op je af. Van de prehistorie, naar de rol die NZ heeft gespeeld in de tweede wereldoorlog naar Maori cultuur. Ben erg blij dat ik gegaan ben. 

In Wellington heb ik nog twee extra dagen waardoor ik mijn tijd kan nemen om deze stad te verkennen. Met een groepje gaan we naar de botanische tuinen lopen. Lopen noemen ze dit, het voelt eerder aan als een echte workout. Het is echt klimmen en toch echt de moeite waard. Eenmaal in de tuinen zie ik de ene tulp na de andere, hoe grappig is dit. Voelt net of loop in in de Keukenhof (niet dat ik daar ben geweest, maar zo beeld ik me het in). We gaan naar beneden met de cable car die zelfs discolichten heeft, is weer eens wat anders. We dwalen verder door de stad heen en pakken nog een museum onderweg mee. 

De tweede dag regent het en we dwalen wel wat rond, maar voor ons gevoel hebben we alles al gezien. Kiezen daarom bewust om even tijd door te brengen in mijn hostel even in mijn eigen bubbel. We hebben de boodschappen al in huis en maken lekkere zelfgemaakte risotto met asperges, wat een verwennerij!

De dag die volgt is het echt vroeg opstaan, deze keer mogen we niet te laat zijn. Er wacht namelijk een boot op ons die ons naar het zuidereiland brengt. Zie hier enorm naar uit en ben er klaar voor. De dag begint met zonneschijn en we zien de veerboot de haven uit varen, een prachtig gezicht. Na drie uren komen we Picton binnenvaren en hebben we gelijk een nieuwe chauffeur. Ben reuze benieuwd wat dit nieuwe eiland mij gaat brengen. 

Ilona


The many vegetables has done me well and it’s pretty nice. It gets colder once you travel further south. That in combination with the air conditioning in the bus is causing my cold at the moment. Still I can go on the bus for the next part, always wearing my scarf for prevention. The departure in the morning is anything but smooth, because it is always the same people who turn up late. This day we could not be late (which did happen) so as a punishment we take a different route and we cannot stop to have a nice morning walk. A great pity, especially since I am always on time. Along the way we can see the mountains that are covered with snow, but there is no time to stop to take a nice photo. So take a mental photo instead and one with my phone having the window in between. That’s just the way it is.

Once we arrived in River Valley, you notice that you are really in the middle of nowhere. No Wi-fi or phone signal. However, the environment is very nice. You can go rafting here, but don’t want to. Don’t want to get sicker since I am still having a cold. The water temperature is actually too cold for me. In short, spent the entire afternoon on myself and took the time to write. Not for the blogs this time, but just for myself. Like to write and it helps me to give everything that happened a place. A great environment to do this here. Feel a lot better. Then it’s time to eat. The hostel feels warm having my own stove and it’s amazing to sit in our own warm cocoon.

The stay here is only one night and we drive all the way to Wellington, the capital of NZ. We arrive early and after check-in we go straight to the Te Papa museum. Here you can spend your time wisely. so much information to take in. From prehistory to the role that NZ played in the second world war to the Maori culture. Very happy I made time to visit. 

In Wellington I have two extra days so I can take my time to explore this city. With a small group we walk to the botanical gardens. They call this walking, but it rather feels like a workout. It is though climbing and yet really worth it. Once in the gardens I see tulip after tulip, how funny is this. Feels like walking into the tourist place where all the foreigners go when visiting the Netherlands to see the tulips (not that I’ve been there, but that’s how I imagine it). We go down with the cable car that has disco lights, something I have never seen before. We stroll around the city and grab another museum along the way.

The second day it rains and we stroll a bit, but we feel like we have seen everything already. Therefore consciously choose to spend some time in the hostel in my own bubble. We already have the groceries so we made homemade risotto with asparagus, what a treat!

The day that follows starts with getting up early, this time we can’t be late. The ferry is waiting for us to take us to the South Island. Look forward to this and feeling ready. The day starts with sunshine and we see the ferry sailing out of the harbor, a beautiful sight. After three hours we come into Picton and we have a new driver. Feel really curious what this new island will bring me.

Ilona

Geef een reactie