New Zealand – Bay of Islands

Nieuw Zeeland ga ik zien met behulp van de kiwi experience, een bus die werkt met een hop on hop off systeem. Had ook een camper of auto kunnen huren, maar dit leek me beter voor de tijd die ik hier heb te besteden. Wil het er meeste uithalen en ben benieuwd hoe dit gaat zijn. Vertrek vanuit Auckland naar Paihia in het noordoosten. Bij de koffiestop maak ik een korte wandeling, zodat ik benen kan strekken. Merk dat ik het enorm waardeer om kilometers te maken in de natuur. Het is rustgevend en er zijn mooie plekken. Overal waar je komt is er wel een park, de een groter dan de ander maar dat geeft niet. Het bezoek aan de waterval kan niet ontbreken als we stoppen voor de mogelijkheid om naar de wc te gaan. Het is mooi om te zien, vind alleen zelf het geluid altijd net iets magischer. Blijf er even naar turen, voordat we door gaan. Bij aankomst in Paihia mogen we gelijk inchecken en we hebben een gezellige slaapzaal met 6 mensen waar het ook goed mee klikt. Een bonus!

Het verblijf is hier vier dagen en besluit om de eerste dag rust te pakken, in plaats van gelijk met een tour mee te gaan. Loop naar het uitkijkpunt en kan hier ook genieten. Het is namelijk weer even wennen om in een hostel te verblijven. Het is niet eens het delen van gemeenschappelijke ruimtes, maar eerder het in en uitpakken van spullen. Het op een volgorde neerleggen wat het meest handig is. Elke reis is het weer even aanpassen en na een paar dagen is het weer routine en gaat het zijn gangetje. Wilde ook nog wat achterstallige administratie wegwerken, alleen is de Wi-Fi hier zo slecht dat dit helaas niet lukt. Mag hier niet over klagen, alleen frustreert het wel aangezien ik niks gedaan kan krijgen en ook het contact met thuis minimaliseert. 

Na een rustdag waar de rest van mijn roomies wel op tour zijn gegaan, is het nu mijn beurt. Het hoogtepunt van vandaag is Cape Reinga, het uiterste puntje van NZ. Voor we hier zijn brengen we eerst een bezoek aan het Puketi kauri forest, de kauri boom is afkomstig uit NZ en behoort tot hun culturele erfgoed. Ze zijn erg dik en staan er ook al een tijdje, wederom een fijne wandeling. Terug in de bus, waar ik deze dag vergezeld wordt door 13 Chinezen, 2 Fransen en 3 kiwi’s. Kan fijn door het raam kijken en zie het landschap aan me voorbij gaan, dit is genieten! Heb niet zoveel nodig merk ik, helemaal niet wanneer ik hier ben. Na een vroege lunch rijden we naar Cape Reinga (te rerenga wairua), hier ontmoeten de Tasmaanse en Pacific zee elkaar. De Maori mensen geloven dat op dit punt is waar de geesten van de doden de onderwereld binnenkomen. Bij aankomst begint de zon te schijnen en ondanks het geweld van de zee is het er erg rustig. Voel de kalmte van binnen. Aan de overkant is de Cape Maria van Diemen te vinden met een strand. Deze naam is gegeven door de Nederlandse ontdekker Abel Tasman, want het is de naam van zijn vrouw, ja echte liefde. 

The sea defines us, what we are and have always been.

Epeli Hau’ofa

De tour vervolgt zich via Te paki waterstroom naar de zandduinen, deze keer zijn ze echt. Loop deze keer soepeler naar boven dan alle voorgaande keren. Wellicht helpt het als je het vaker doet. Mooi uitzicht ook deze keer, omringd door zee. Na het beekje is het toch echt tijd voor het betere werk, namelijk met de bus over Ninety mile beach, een mooi strand maar tevens ook een snelweg met alle normale regels. Het is dus lekker doorrijden en bij het stoppen kunnen we even uitwaaien. Wat een wind en een golven, lekker koud toch echt wel de moeite waard. Terug in de bus krijgen we nog meer informatie van onze enthousiaste buschauffeur Garreth. Toch kan ik ook af en toe mijn eigen muziek of podcast op zetten en lekker naar buiten turen. Neem alles in me op en geniet van alles wat op mijn pad komt. Wat een fijne dag was het en ik het echt genoten van dit uitstapje. Bij terugkomst in het hostel kan ik mijn roomie niet vinden, maar het blijkt dat ze allemaal naar de kamer zijn gegaan. Eenmaal hier besluiten we om een film op te zetten, dus we verhuizen bedden en maken een eigen mini bioscoop. De Gladiator is het geworden en was alweer een hele tijd geleden dat ik deze film heb gezien. 

Na nachtrust gaan we met onze kamergenoten ons klaarmaken voor een wandeling. Was naar het informatiecentrum geweest voor mogelijkheden voor een wandelingen. Het plan is om naar het volgende dorpje Ophia te lopen en vanuit daar met de ferry naar Russel eiland, naar Russel dorp te lopen en dan met de zonsondergang de ferry terug te nemen naar het vaste land. Het blijkt dat het toch iets meer inspanning vereist vooral door het vele klimmen en dalen. Vergt iets meer energie en water, gelukkig bestaan er aardige kiwi’s die ons willen helpen. Het zijn mooie ingerichte wandelpaden, omringd door de mooiste natuur. Helemaal in mijn nopjes en bij terugkomst blijkt dat we 20 kilometer hebben gelopen met het nodige aantal stijgingen. Ben benieuwd of ik morgen spierpijn heb. 

Aan alles komt een eind en ook het verblijf hier, na een wandeling naar het uitzichtpunt waar ik eerder ben geweest stappen we in de bus die ons in vijf uren naar Auckland brengt. Breng hier een nachtje door voordat we verdergaan.  

Ilona


In New Zealand I am going to see using the kiwi experience, it is a bus that works with a hop on hop off system. Another possibility is renting a camper or car, but this seemed to suit better this time. Want to make the most out of my time here and feel curious how it will go. For me, the starting point is Auckland and we are heading to Paihia in the northeast. Take a short walk to stretch my legs when we stop for a coffee break. Notice that I really appreciate walking in nature. It is so nice here and I am surounded by the most beautiful spots. Everywhere you go there are parks, one bigger than the other but that doesn’t matter. The visit to the waterfall cannot be missed when we stop for toiletbreak. It is nice to see, altough the sound makes more an impression on me. Keep staring at it before we continue. Upon arrival in Paihia we are allowed to check in immediately and we have a cozy dormitory with 6 people that also clicks well. A bonus!

The stay here is four days and decides to take the first day off, instead of going on a tour straight away. Walk towards the viewpoint which is nice. It takes a while for me to get used to staying in a hostel. It is not even the sharing of common spaces, but rather the packing and unpacking of my belongings. Arranging the sequence on what is most convenient. Every trip, after a few days a new routine arises and everything goes as plannend. Wanted to get rid of some overdue administration, only the Wi-Fi here is so bad that unfortunately this does not work. Should not complain about this, it only frustrates me since I can’t get anything done and it minimizes contact with home.

After a day of rest where the rest of my roomies did go on a tour, it is now my turn. Finally go to see Cape Reinga, the farthest tip of NZ. Before we get here we first visit the Puketi kauri forest, the kauri tree comes from NZ and its heritage. They are very thick and have been there for a while, again a nice walk. Back on the bus, where I am accompanied by 13 Chinese, 2 French and 3 kiwis this day. Can look through the window and see the landscape pass me by, this is enjoyment! Don’t need much in order to enjoy myself. After an early lunch we drive to Cape Reinga (te rerenga wairua), where the Tasmanian and Pacific seas meet. The Maori people believe that at this point the spirits of the dead enter the underworld. Upon arrival the sun starts to shine and despite the violence of the sea it is very quiet. Feel the calm inside. On the other side you can find the Cape Maria van Diemen with a beach. This name was given by the Dutch discoverer Abel Tasman, because it is the name of his wife, yes real love.

The sea defines us, what we are and have always been.

Epili Hau’ofa

The tour continues via Te paki water stream to the sand dunes, this time they are real. This time walk up more smoothly than all the previous times. Perhaps it helps if you do it more often. Nice view this time too, surrounded by the sea. After the stream it is really time for better work, namely by bus on Ninety mile beach, a beautiful beach but also a highway with all normal rules. So it is nice to drive on and when we stop we can get a breath of fresh air. What a wind and waves, nice and cold, really worth it. Back on the bus we get even more information from our enthusiastic bus driver Garreth. Nevertheless, I can occasionally put on my own music or podcast and look outside. Absorb everything and enjoy everything that comes my way. What a nice day it was and I really enjoyed this trip. When I return to the hostel I cannot find my roomies, but it appears that they all went to the room. Once here we decide to watch a movie, so we move beds and make our own mini cinema. Pick of the evening is the Gladiator, which was a long long time ago since I last saw this movie.

After a good night’s rest, we prepare for a walk with our roommates. Visited the information centre to ask about hikes which can be done. The plan is to walk to the next village named Ophia and from there take the ferry to Russel island, walk to Russel village and then take the ferry back to the mainland with sunset. It appears that it requires a little more effort, mainly due to the many climbs and descents. Requires more energy and water then anticipated, luckily there are nice kiwis who want to help us. The beautifully decorated hiking trails are surrounded by the most beautiful nature. What a day, upon return it appears that we have walked 20 kilometers with the necessary number of ascents. Curious to see if I have muscle pain tomorrow.

Everything comes to an end and also the stay here. Do a bit of walking without muscle pain. Cook my food before heading back to Auckland by bus in five hours. Spend a night here before we continue.

Ilona

Geef een reactie