New Zealand – Auckland

Het vliegtuig bracht me deze keer naar New Zealand, het land van de kiwi’s, ook wel bekend als Aotearoa en het land van de lange witte wolk. Kom aan in Auckland, waar ik na de meest snelle manier het land kan binnentreden. In plaats van een persoonlijk gesprek voor het controleren van mijn paspoort, gebeurt dit nu elektronisch. Geen wachtrij en binnen 30 seconden sta je binnen. Toch moest mijn bagage nog wel even door controles heen, maar je weet dat het erbij hoort. Samen met Australië hebben ze de strengste regels met het importeren van veel dingen. Er is dus extra controle nodig en vind ik niet erg. Het enige is dat ik altijd nog een soort van angst bekruipt of ze niet iets gaan vinden wat ik per ongeluk niet heb aangegeven. Heb namelijk geen zin in een boete of erger. Toch gaat alles goed en kan ik stadsbus pakken vanaf het vliegveld naar Albany. 

Hier wachten John en Anna Marie mij op, familie wel een beetje ver namelijk de 2de generatie neef en nicht via de kant van mijn moeder. Super speciaal om ze te ontmoeten, mag de eerst dagen bij ze verblijven. Super fijn en warm welkom, even later komt ook hun dochter langs met man en kinderen. Heel fijn om iedereen te zien en we kletsen erop los, blijkt toch dat er meerdere mensen zijn die een connectie met Nederland hebben. Heerlijk en gezond eten, wat een verwennerij! Leer iedereen kennen en voel gelijk de connectie. 

De dagen die volgen wordt ik door John, Anna Marie en Margaret (nog een 2de generatie nicht) rondgeleid in en rondom Auckland. Begin de dag eerst met een wandeling in de buurt met John, hij vertelt en ik vraag alles over geschiedenis, gebouwen eigenlijk alles wat ons te binnen schiet. Na de ochtendwandeling gaan we met zijn vieren op pad naar het strand van Muriwai, gezien door de ogen van de Mauri (eerste bewoners) een speciale plek. Het is de plek waar de God van elementen Tawhiri Matea vaak in het gevecht is met zijn broers Tangaroa (God van de zee) en Tane (God van het bos) en de kinderen. Het is een mooie plek waaronder ook nog een broedplek voor Taka Pu vogel (Australische gannet), waar we zagen waar de vogels elkaar terug terug zien na een lange winter. Na de lunch en een wandeling over het strand gaan we naar het huis van Margaret. Hier komen de foto’s en de verhalen over mijn pake (opa) en beppe (oma) die hier eens zijn geweest los. Voelt voor mij super speciaal om hier te zijn. Kan er gewoon niet overuit!

Een bezoek aan ‘the North Shore’ van Auckland kan niet ontbreken. In Devonport zijn niet actieve vulkanen te vinden. Voorheen zat hier de basis van de marine, het is een mooi zicht op de stad. De binnenstad gaan we verkennen door met de ferry naar de binnenstad te gaan, hier kunnen we ook nog even rondwandelen, voordat we terug gaan. Het weer betrekt, dus snel naar huis voordat het begint te regenen. Het weer hier heeft 4 seizoenen op een dag, je weet niet wat je kan dragen. Het ene moment is het korte rokjes weer om vervolgens nogal fris aanvoelen als je een winterjas aanhebt. Laagjes blijkt het antwoord, weer wat bijgeleerd. 

Na deze fijne dagen is helaas de tijd aangekomen om afscheid te nemen, vond het een zeer speciaal begin van deze trip. Zeg altijd ‘tot snel’ want je weet nooit wanneer je elkaar weer gaat zien! Tijdens de verkenning van dit land heb ik besloten om terug te gaan zodat we meer tijd met elkaar kunnen doorbrengen. Deze keer was het mogelijk om de kinderen van Margaret te ontmoeten. Omgeving van Piha verkend en de ‘lion rock’ beklommen. Een wandeling rondom het meer na het bezoeken van de boerenmarkt en Mexicaans eten met het hele gezin.

Dankbaar, heel dankbaar voel ik mij dat ik mijn familie heb mogen ontmoeten. Die zo ver weg wonen, terwijl ze zo dichtbij zijn. Eén van de grootste redenen voor mij voor dit bezoek, enorm bedankt voor alles!

Ilona


This time the plane took me to New Zealand, the land of the kiwis, or Aotearoa als known as the land of the long white cloud. Arrive in Auckland, where I can enter the country by the quickest way. Instead of a personal conversation to check my passport, this is now done electronically. No queue and you are inside within 30 seconds. My luggage still had to go through checks, but you know it is part of it. Together with Australia they have the strictest rules with importing many things. So extra control is needed and I don’t mind. The only thing is that I always get some sort of fear or they won’t find something I didn’t accidentally declare. Don’t want a fine or worse. Everything is going well and I can catch a city bus from the airport to Albany.

John and Anna Marie are waiting for me, family members namely 2nd generation cousins. Super special to meet them, may stay with them for the first few days. Super nice and warm welcome, a little later their daughter comes along with her husband and children. Very nice to see everyone and we have lots talk about. It appears that there are several people who have a connection with the Netherlands. Delicious and healthy food follows, what a treat! Get to know everyone and feel the connection right away.

In the days that follow, John, Anna Marie and Margaret (another 2nd generation cousin) show me around Auckland. First start the day with a walk in the neighborhood with John, he tells and I ask everything about history, buildings actually everything that comes to mind. After the morning walk, the four of us set out for Muriwai beach, seen through the eyes of the Mauri (first people in NZ) a special place. It is the place where the God of elements Tawhiri Matea often fights with his brothers Tangaroa (God of the sea) and Tane (God of the forest) and the children. It is a beautiful place including a breeding place for Taka Pu bird (Australasian gannet), where we saw the reconnection after seeying each other after a long winter. After lunch and a walk on the beach we go to Margaret’s house. Here come the photos and stories about my pake (grandfather) and beppe (grandmother) who have been here once. Feels super special for me to be here. Still overjoyed!

A visit to the North Shore of Auckland cannot be missed. Devonport has some inactive volcanoes. Here was also the base of the navy, with a beautiful view of the city. We explore the city center by taking the ferry across the harbour, where we can also stroll around before we go back. The weather is changing so we go home quickly before it starts to rain. The weather here has 4 seasons in one day, so you never know what to wear. One moment it is short skirts while at other moments you need to put your winter coat on to prevent to be cold. Layers appears to be the answer, lesson learned.

After these nice days, unfortunately, the time has come to say goodbye, it was a very special start to this trip. Always say ‘see you soon’ because you never know when you will see each other again! During my exploration of the country I decided to come back to spend extra time together. It was one of the best decesions ever! This time around I was able to meet and spend time with the children of Margaret. Sightseeying around Piha and climbing Lion Rock. Walk along the boardwalk after visiting the farmers market.

Feeling so grateful for meeting family who live so far away, but it feels so close ot me. One of the main reasons for me to visit this beautiful country, thank you for being part of that!

Ilona

Geef een reactie