Australia – Brisbane

Sta weer met mijn voeten op Australische bodem, voelt deze keer toch net iets anders. Bij aankomst op het vliegveld word ik hartelijk ontmoet door Gerard en Renee, de mensen die ik leerde kennen tijdens mijn camping trip in Afrika. Super leuk om elkaar weer te zien en mag bij hun de komende dagen verblijven. 

Kom ’s ochtends rond half 6 aan en voordat ik door alle controles heen ben is het half 7. Wil eigenlijk wakker blijven om een jetlag te voorkomen, zal nog wel een uitdaging blijken maar het is het proberen waard. Renee is aan het werk, dus ga op pad met Gerard, zijn moeder en zijn vrienden SK en Jenny. Gerard zijn moeder is ook Nederlands en ze vind het fijn om weer even Nederlands te praten. We gaan naar een van de vele bergen rondom Brisbane en het uitzicht is mooi. Daarna volgt het reservaat waar we kangaroes en bijna een buidelrat hebben gezien. Tijdens de autorit merkte ik hoe moeilijk ik het had om mijn ogen op te houden, bij thuiskomst toch maar even een tukje tussendoor. Die avond gaan we de stad in, want er is een festival gaande. Eenmaal hier kan ik genieten van de watershow en kunnen we Brisbane bij nacht kijken, heerlijke Japanse ramen gegeten en ik ga lekker slapen.

Heb mijn slaap goed nodig gehad, want de volgende dag wordt ik rond 11 in de ochtend weer wakker, maakt ook allemaal niks uit. Eenmaal uit bed zie ik dat er meer mensen naar het huis zijn gekomen. Gerard is namelijk de organisator van de Australische Open kampioenschappen voor Rolling. Hij is hiermee bekend geworden en wil op deze manier teruggeven en zorgen dat de sport blijft bestaan. Al zijn vrienden die overal in Australië wonen komen naar zijn huis om elkaar weer te zien en gezellig met elkaar te praten. Een heel ander publiek, maar super leuk om ook dit een keer mee te maken. 

De dag die hierop volgt is het dan eigenlijk zover, de dag van de competitie. Help eerst nog even met hand en span diensten en daarna doe ik een poging om te filmen. Het is zo magisch om hier te zijn en de sfeer te proeven. Iedereen had verwacht dat ik me zou vervelen, maar dit is eigenlijk niet het geval, heb me echt vermaakt. Heb ogen tekort, vooral wanneer ze met zijn allen tegelijk hun ding aan het doen zijn. De trucs zijn fenomenaal en heb ontzettend veel respect dat ze dit kunnen! Blijkbaar is de competitie in Nederland nog groter, dus wie weet wanneer ik in de buurt ben ga ik daar zeker heen! De mannen gaan naar afloop lekker op stap, dit zit er voor mij niet in want heb een vroege vlucht. Gelukkig en heel lief wordt ik door Gerard zijn moeder naar het vliegveld gebracht. Ben ruim op tijd en ga geduldig wachten op mijn vlucht. 

Ilona


Being back on Australian soil feels a little different this time. On arrival at the airport I am warmly met by Gerard and Renee, the people I met during my camping trip in Africa. Super nice to see each other again and can stay with them for the coming days.

Arrive around half past five in the morning and before passing all the checks it is half past seven. Wanting to stay awake to prevent jet lag, but this will be a big challenge but it’s worth trying. Renee is working, so go out with Gerard, his mother and friends SK and Jenny. Gerard’s mother is also Dutch and she likes to speak Dutch. We go see one of the many mountains surrounding Brisbane, the view is beautiful. Followed by a reserve where we see kangaroos and almost a possum. During the car ride I noticed how hard it was to keep my eyes open, so arriving home I took a little nap. That evening we go into town, because there is a festival happening. Here I am able to enjoy the water show and we see Brisbane by night, eat delicious Japanese ramen and go to sleep.

Needed my sleep appereantly, because wake up around at 11 in the morning the next day. Getting up shows me that there more people at the house. Gerard is the organizer of the Australian Rolling Open, he is the one who made it in this world and he likes to give back in order to make sure that it will stay alive! All his friends who live all over Australia come to his house to see each other again and to socialize. A completely different crowd, a totally new experience.

The day that follows is The day of the competition. First, help out with the last bit and pieces. Then it’s my job to film, or at least I make an effort. It is so magical to be here and taste the atmosphere. Everyone expected that I would be bored, but this is actually not the case, really enjoyed myself. When they are all skating at the same time it’s hard to keep up with watching them all. The trics are amazing and have so much respect for them doing it! Apparently the competition in the Netherlands is even bigger, so when I’m around will definitely check it out! The men go out, which is not possible for me because I have an early flight. Verry happy that Gerard’s mum is taking me to the airport, being properly on time and patiently waiting for my flight.

Ilona

Geef een reactie