Australia – Fraser Island

De laatste nachtbus brengt mij naar Noosa en het weer wordt steeds aangenamer. Het is weer een enerverende rit, met het laatste stukje een hele leuke chauffeuse. Ze is super grappig wat alles een stuk aangenamer maakt. Bij aankomst word ik achtervolgd wat later ook nog mijn kamergenoot blijkt te zijn. Het is de Franse Nicolas, waar na het inchecken we de stad gaan verkennen. Het is een fijne plek, heel veel hippe eettenten, designer winkels en mooie gebouwen. Al snel komen we bij het strand uit, nog even snel naar het Nationaal Park en we zien gelijk een koala. Hier kunnen we niet lang blijven, want we worden verwacht voor een briefing. 

Bij terugkomst in het hostel blijkt het zo te klikken met al onze roomies dat de volgende dag met zijn allen in dezelfde auto gaan naar Fraser Island. Hier gaan we met een 4×4 het eiland verkennen. Auto nummer 4 is klaar om te gaan, gevuld met verschillende nationaliteiten. Al snel hadden we een eigen yell: ‘What works the best?’ ‘Teamwork!’ ‘What works the best?’ ‘Teamwork!’.

Het is zoveel plezier in de auto, al duurt dit voor mij maar kort. Kreeg de vraag, wat eigenlijk geen vraag meer was. Het verzoek was of ik in een andere auto wilde plaatsnemen, vol met Nederlanders. Een Canadese die niet zo sociaal is aangelegd, heeft lopen klagen bij de gids. Heb gezegd dat ik het wel voor de rest van de middag wil doen, maar niet de hele trip. Eenmaal in de Nederlandse auto voelt het net of ben ik in Nederland. Veel hardcore en meezingers, echt typisch Nederlands. Het is wel leuk voor dit ritje, maar dit is toch echt wel de reden waarom ik tijdelijk niet in Nederland verblijf. 

De avond kunnen we gezellig kletsen en vermaak me op ten top. De volgende dag zijn er genoeg roddels ontstaan over de Nederlanders waar ik ook op wordt aangesproken terwijl ik er niks mee te maken heb. Auto nummer 4 is weer compleet en we rijden verder, al kun je dat niet noemen het is eerder stuiteren. Het eiland is verder prachtig, er er zijn dingo’s te vinden een soort wolf. Vooraf heb ik gelezen dat ze altijd en overal zijn en dat mensen niet veilig zijn. Gelukkig hebben we er wel een gezien zonder dat we in gevaar komen. 

Die avond hebben we keukendienst, dus we mogen het eten maken, het is nu een en al teamwork in de keuken. Heb het enorm naar mijn zin en deze trip is fantastisch! Had ik niet verwacht, maar tref het zeker met de groep. Bij terugkomst in Noosa mag ik hier nog een nachtje slapen voordat ik een uurtje in de bus mag naar de volgende bestemming. 

Ilona


The last night bus brings me to Noosa and the weather is getting more pleasant. It is an exciting ride, with the last part a very nice driver. She is super funny which makes everything a lot more pleasant. Upon arrival I am being chased, which later also turns out to be my roomie. It is the French Nicolas, where after checking-in we will explore the city. It is a nice place, lots of trendy eateries, designer stores and beautiful buildings. Soon we arrive at the beach, quickly going to the National Park and immediately there is a koala. We cannot stay here long, because we are expected for a briefing. 

Upon returning back to the hostel where we click so well with all our roomies that the next day all go in the same car to Fraser Island. Here we will explore the island with a 4×4. Car number 4 is ready to go, filled with different nationalities. Soon we had our own yell: “What works the best?” “Teamwork!” “What works the best?” “Teamwork!”.

It is so much fun in the car, although for me it’s a short time. Got the question, which actually wasn’t a question anymore. The request was if I wanted to take a seat in another car, full of Dutchies. A Canadian who wasn’t very social in her nature has complained to the guide. Told him it is fine for the rest of the afternoon, but not the entire trip. Once in the Dutch car it feels like I’m back in the Netherlands. Many hardcore and sing-alongs, really typical Dutch. It is nice for this ride, but this is really the reason why I am temporarily not staying in the Netherlands.

The evening we chat and have fun. The next day there is enough gossip about the Dutchies where I am also being addressed to while I have nothing to do with it. Car number 4 is complete again and we drive on, although it’s rather bouncing than driving. The island is beautiful, there are dingos to be found a kind of wolf. In advance I read that they are always and everywhere and that people are not safe. Fortunately we have seen one without being in danger.

That evening we have kitchen duty, so we can make the food, it is now all teamwork in the kitchen. Having a great time and this trip is fantastic! Did not expect it, but I am sure it all got to do with the group. On my return to Noosa I can sleep here for another night before taking another bus for an hour to my next destination.

Ilona

Geef een reactie