Australia – Cairns

Na een fijne nacht in een bed is het vroeg opstaan, douchen en ontbijten. Ga vandaag het regenwoud in en het weer is niet al te best. Normaal staat deze plek bekend om zijn tropische temperaturen maar dat is nu even niet het geval. Hopen dat we geluk hebben, ontmoet een Schotse die dezelfde tour gaat doen dus dat scheelt alweer. Wel zal ik eerst even moeten uitchecken, want ga vanavond gelijk door met de nachtbus. Blijf nog even in het busritme. 

Dit is de eerste tour die ik doe en merk dat het even schakelen is, vooral omdat alles geregeld wordt en je met 22 personen in een busje zit. Standje sociaal gaat aan, maar kan zeggen dat het deze keer vanzelf gaat. De sfeer zit er goed in, onze gids doet enorm goed zijn best. We leren elkaar kennen en blijkt dat ik niet de enige Nederlander ben, hoe kan het ook anders. We zijn overal, alleen meestal kom ik ze niet tegen. Elai (gids) heeft zelfs een eigen playlist opgezet, bij elke gebeurtenis of woord heeft hij een bijpassend muziekje. Het is echt super grappig en maakt de rit een stuk aangenamer. We gaan eerst met de veerboot over, waar we ons eigen routine hebben inclusief dansje en bewegende bus. We komen op tijd aan voor de water cruise die ons hopelijk krokodillen gaat opleveren, wat ons ook weer gegund is. Het begint te regenen, maar al snel klaart het op. We zien een aantal speciale vogels, drie krokodillen en bijzondere bomen. 

Terug in de bus en de muziek gaat vrolijk verder, wat af en toe wordt onderbroken met uitleg over de omgeving. Eerst gaan we lunchen voordat we naar het strand gaan. Op dit strand krijgen we het verhaal van kapitein Cook te horen en de ontdekking van Australië. 

Nu volgt iets speciaals wat niet in het programma staat, maar Elai als bonus meegeeft. We gaan vleermuizen van heel dichtbij zien en een speciale soort. Ze mogen zelfs aangeraakt worden, maar dat laat ik lekker aan me voorbij gaan. Sta alleen vooraan om ze eens van dichtbij te kunnen zien en het vastleggen dat is voor mij voldoende. 

Terug in de bus gaan we dan echt het regenwoud in, naar een geheime plek waar gezwommen kan worden. Nu laat ik dat voor mezelf even aan me voorbij gaan, maar sommigen springen er wel in. Weet namelijk als ik er nu zou ingaan, dan ben ik de volgende dag ziek en daar heb ik even geen zin in. Hier zien we wel onze eerste schildpad van heel dichtbij, super mooi!

Na het zwemavontuur gaan we weer richting Cairns aangezien het aardig donker begint te worden al, maar niet zonder dat alle nummer die zo passen in het foute uur van Qmusic voorbij komen. Heerlijk meeblèren, want zuiver is het niet. Dit maakt ook helemaal niks uit, het maakt iedereen super vrolijk. We rijden nog door een stad heen waar we naar iedereen toeteren en zwaaien, super grappig. Dat krijg je als je een gids hebt die gek is op zijn werk. 

Rond 20:00 komen we weer terug in het hostel, waar ik nog even eten maak en hier kan wachten. Mijn bus vertrekt om 1 uur ’s nachts dus zal nog even geduld moeten hebben. Ook deze duurt 11 uur, dus ben wel blij dat ik nog even mijn benen kan strekken.

Ilona


After a good night in a bed it’s time to get up early, take a shower and have breakfast. Enter the rainforest today and the weather is not too good. Normally this place is known for its tropical temperatures, but that is currently not the case. Hope we are lucky, meet a Scottish who is going to do the same tour so that makes a difference. I will have to check out first, because I will continue with the night bus tonight. Stay in the bus rhythm for a while.

This is the first tour that I’m doing so feel that it needs switching, mainly because everything is arranged and you are stuck in a van with 22 people. Social talk is on, but need to admit this time it goes well without effort. The atmosphere is good, our guide is doing extremely well. We get to know each other and it appears that I am not the only Dutchie, how could it be otherwise. We are everywhere, but most of the time I don’t see them. Elai (guide) has his own playlist, so with every event or word he has matching music. It is super funny and makes the ride a lot more enjoyable. First taking a ferry, where we have our own routine including a dance and a moving van. We arrive on time for the water cruise that will hopefully show us crocodiles, which we have been awarded. It starts to rain, but soon it clears up. We see a number of special birds, three crocodiles and special trees.

In the van the music continues, which is sometimes interrupted with an explanation of the surroundings. First having lunch before going to the beach. Here we get to hear the story of Captain Cook’s the discovery of Australia.

Something special follows which feels like a bonus, because it’s not on the program. We are going to see bats from up close, a realy special one. They may be touched, but I take a pass. Stand in front to see them up close and take photo’s and that is enough for me.

Back on the van we go into the rainforest, to a secret place where you can swim. Another pass for me, but some people jump in. Know if I would go in now, I will be sick the next day and I can’t use that. Here we see our first turtle from up close, beutiful!

After the swimming adventure we head back to Cairns as it starts to get pretty dark, but not without all the songs that fit in the wrong hour of Qmusic (a Dutch radiostation). Wonderful to join in, because we’re out of tune. This doesn’t matter at all, it makes everyone super happy. We are driving through a city where we are honking and waving at everyone, super funny. That’s what you get when having a guide who loves his job!

Around 8 p.m. we are back to the hostel, where I make some food and room for waiting. My bus leaves at 1 a.m. so will have to be patient. This also lasts 11 hours, so I am glad that I can stretch my legs here.

Ilona

Geef een reactie