Australia – Melbourne

Na lange vluchten en een nacht in Kuala Lumpur, waar ik eigenlijk niet zoveel van gezien heb ben ik dan eindelijk in Australië. Bij binnenkomst krijg ik geen stempel en mocht mijn hele backpack leeg, want ze zijn nogal streng met alles wat Australië binnenkomt. Het blijkt allemaal goed te zijn en mag alles zelf weer inpakken. Stap in de bus naar het centrum en na ongeveer 1,5 uur ben in hartje Melbourne. De eerste indruk is dat het net zo voelt als Nederland. Eén van de verschillen is natuurlijk de taal, maar ook dat het hier allemaal veel duurder is dan thuis. Kan nog niet inchecken dus ga naar het strand, want ik verblijf in het St Kilda district. De zon schijnt en ga lekker op een bankje zitten en bijkomen van het gereis. Alles een beetje op een rijtje te zetten. Er is nogal veel gebeurd, ben moe en heb last van een jetlag. Wil eigenlijk gelijk slapen nadat ik ben ingecheckt, maar probeer mezelf wakker te houden om een ergere jetlag te voorkomen.

De dagen erna doe ik rustig aan en bedenk een plan. Nog niet eerder ben ik vertrokken zonder plan en weet eigenlijk niet echt wat ik hier wil doen. Dit geeft de nodige druk die ik af en toe kan paraderen. Alles heeft tijd nodig, ondertussen probeer ik een wereldstekker te vinden, want de mijne past niet. Het blijkt nogal een uitdaging te zijn waar ik helaas nog niet in slaag. Terug in het hostel spreek ik mensen in het hostel en dit geeft mij iets duidelijker aan wat ik kan doen hier. Zit vooral met de seizoenen, aangezien ik hier in de winter aankom. Winter is hier koud en nat en kan het beste verhuizen naar het noorden reizen zodat ik warm en droog blijf.

Toch gaat het net even iets anders… Nadat ik erin geslaagd ben om een wereldstekker aan te schaffen en terug kom in het hostel heb ik een nieuwe kamergenote. De Nederlandse Hanneke, waar het eigenlijk gelijk mee klikt. We kletsen een eind weg alleen heeft zij andere plannen. Voor mij was het bijzonder om te merken hoe soepel we met elkaar omgingen waardoor ik voorstelde om mijn plannen te wijzigen en met haar mee te gaan. Het is hier best zeldzaam om leuke mensen tegen te komen. De backpackers wonen hier in hostels vanwege de kosten, waardoor ze niet meer sociaal zijn en openstaan voor nieuwe contacten. Plannen zijn gesmeed, maar we gaan eerst de komende dagen Melbourne verkennen.

We pakken de fiets, hoe kan het ook anders met twee Dutchies bij elkaar. We komen langs de belangrijke punten, waaronder het Flinders station, de Fitzroy wijk, verschillende galerijen, de nationale bibliotheek en mooie graffiti. Ook bezoeken we een aantal markten, waar een hele gezellige sfeer hangt. Op nachtelijk avontuur bij St Kilda voor het spotten van pinguïns alleen is het onmogelijk om ze mooi op te foto te zetten wanneer het zo donker is.

Na al het sightseeing, ben ik blij dat ik samen met Hanneke de stad kan verlaten. We gaan de natuur opzoeken en hopelijk doet mij dit goed. De eerste indruk blijft en merk dat ik het Westerse leven niet meer gewend ben.

Ilona 


After long flights and a night in Kuala Lumpur, which I haven’t really seen much of I finally arrived in Australia. Upon arrival I get no stamp and needed to empty my whole backpack, because they are quite strict with everything that enters Australia. It all turns out well so I am able to pack everything back in. Get on the bus to the center and after approximately 1.5 hours you arrive at the heart of Melbourne. The first impression is that it feels like I’m back in the Netherlands. One of the main differences is for sure the language and that the life is way more expensive then home. It’s to early to check in so I am heading to the beach, which is close because I’m staying at the St Kilda district. The sun is shining and sit comfortably on a bench and start my recovery from the trip. A lot has happened, feeling tired and suffer from a jetlag. Want to go to sleep right after check in, but try to keep myself awake for prevention of a worse jetlag.

In the following days I take it easy and come up with a plan. Never before I left without a plan and don’t really know what I want to do here. This provides the necessary pressure that I can occasionally parade. Everything needs time, meanwhile I try to find a world plug because mine doesn’t fit. It turns out to be quite a challenge that I unfortunately cannot manage yet. Back in the hostel I speak to people which makes it more clear what I want to do here. Concrned with the seasons, since I arrive here in the winter. Winter is cold and wet in Melbourne, so it is best to move up north to stay warm and dry.

Yet things turned out slightly different… After succeeding in purchasing a world plug and returning to the hostel I found a new roommate. Fellow Dutchie Hanneke, with whom I directly click with. We chat with no end, but she has other plans. It was special for me to notice how smoothly we clicked and suggested that I change my plans so I can go with her. Quickly it became apparent that it is quite rare to meet nice people. The backpackers live in hostels because of the costs, which means they are no longer social and open to new contacts. Plans have been made, but first we will explore Melbourne.

We take the bike, what else is possible when you put two Dutchies together? We pass by the important points, including Flinders station, the Fitzroy district, various galleries, the national library and beautiful graffiti. We also visit a number of markets with a very cozy atmosphere. Our nightly adventure at St Kilda is spotting penguins, but it’s impossible to photograph them in the dark.

After all the sightseeing, I am happy to leave the city with Hanneke. We are going to look for nature and hopefully this will do me good. My first impression stays, just feel like I am not used to the Western culture anymore.

Ilona

Een gedachte over “Australia – Melbourne

Geef een reactie