Philippines – Siquijor

We komen aan op onze laatste eiland die we gaan verkennen, ook hier hebben we twee verschillende plekken waar we gaan overnachten. Eerst gaan we naar de plek die eigenlijk op het midden van het eiland is gesitueerd. Hier eenmaal is de accommodatie heel basic en we besluiten gelijk maar op de scooter te stappen en naar het strand te gaan. Dit strand is relatief dichtbij dus dat is ook super fijn. Hier eenmaal aangekomen is het een heel fijne plek. Heb zelf een schaduw plek, Rianne gaat de zon in. We hebben een schommel en gewoon mooi uitzicht zonder boten of mensen. Het is hier heel rustig en doet ons beide goed.

De volgende dag gaan we weer met de scooter op pad naar het strand waar alles te beleven is. Toch maken we eerst een tussenstop bij de watervallen. Hier eenmaal aangekomen volgt natuurlijk eerst een heuse foto shoot, gewoon omdat het kan. Het is dan ook zeker de moeite waard. Ook duiken we nog even het water in, even afkoelen. Daarna weer lekker op de scooter naar ‘het strand’. Kan je al verklappen, deze plek viel ons toch tegen. Denk dat we wederom de omstandigheden tegen hadden, namelijk het feit dat het paasweekend is en iedereen naar dit strand kwam om dit gezamenlijk vieren. Oftewel, veel te druk en we blijven welgeteld vijf minuten om onze lunch te eten en gaan weer door. Uiteindelijk gaan we gewoon terug naar het strand waar we gisteren naar toe zijn geweest. Zoveel fijner en gelukkig hebben we maar het hele eiland over gereden om hier achter te komen. Conclusie is dat we hebben geleerd dat we niet meer moeten geloven als ergens staat beschreven dat een plek fantastisch is, maar eerder zelf op verkenning gaan en je laten verassen!

De ochtend die daarop volgt worden we met de driewieler naar de andere accommodatie gebracht, we gaan namelijk glamorous kamperen. In andere woorden glamping, we hebben een hele grote tent en zitten aan het strand. Wat is dit een mooi paradijselijk plaatje en wederom omringd door palmbomen. Het enige is dat ik me niet zo fit voel, dus neem zoveel mogelijk rust. Kan me slechtere plekken bedenken om te rusten, dus dat is dan wederom het positieve hieraan. Rianne gaat lekker het strand op en doet haar ding en ik ben aan het herstellen! We hebben nog een aantal reisdagen voor de boeg, dus neem zoveel mogelijk rust en hoop dat ik me snel beter voel. De dagen hier zijn eigenlijk heel simpel, het is naar het strand en weer terug om te eten en of drinken en terug naar het strand. Oftewel zo voelt het om echt vakantie te hebben, optimaal genieten. Ondertussen kletsen we lekker samen verder, want ook dit avontuur is bijna ten einde.

Voor de terugreis was ik gelukkig zo goed hersteld dat ik klaar was voor het reisavontuur wat me te wachten stond. Eerst gaan we met de taxi naar het vliegveld waar als het goed is het vliegtuig ons naar Manilla gaat brengen. We komen te vroeg aan op vliegveld, wat achteraf onze redding bleek te zijn. We werden om geboekt zodat we op de eerdere vlucht mee konden. Deze vlucht was op dat moment al zes uur vertraagd. Dit had alles te maken met de orkaan die het eiland heeft getroffen en het vliegveld boven Manilla zo had aangetast dat het gesloten is. Gevolg is dat alle vliegtuigen al 2 uur boven Manilla aan het cirkelen waren. De afstand van ons tot Manilla is 1 uur, dus met die kennis wisten we dat we nog niet heel snel gingen opstijgen. We hadden beide wel een marge voor onze terugvlucht, zolang we maar wel gaan. Na uren gewacht te hebben gaan we dan eindelijk opstijgen en komen we eerder aan in Manilla dan we verwacht hadden. Helaas wel in de spits, maar bij aankomst in het hostel hebben we zelfs tijd om te eten en kan ik nog een halve nacht slapen voordat ik mijn volgende vlucht kan nemen. Al met al hebben we echt geluk gehad, want ons oorspronkelijke vlucht was zo erg vertraagd dat ik geen tijd zou hebben om mijn achter gelaten bagage in het hostel op te halen! Geluk is wederom weer aan mijn zijde, midden in de nacht neem ik afscheid van Rianne en ga ik terug naar het vliegveld!

Ilona


We arrive on our last island that we will explore, also here we have two different places where we will spend the night. First we go to the place that is actually situated in the middle of the island. Here the accommodation is very basic and we immediately decide to get on the scooter and go to the beach. This beach is relatively close so that is super nice. Once arrived here it is a very nice place. Have a shadow spot for myself, Rianne goes into the sun. We have a swing and a great view without boats or people. It is very quiet here and it does magic for the both of us.

The next day we go by scooter to the beach where according to people magic happends. Nevertheless, we first make a stop at the waterfalls. Once arrived here, we have a photoshoot, simply because it is possible. We also dive into the water to cool down. Then back on the scooter to ‘the beach’. Can you already tell that this place disappointed us. We think that the circumstances weren’t right. It was Easter weekend and everyone came to this beach to celebrate this together. In other words, it was way too busy so we stayed for five minutes to eat our lunch and continue. Eventually we went back to the beach where we went yesterday. So much nicer and fortunately we just drove across the island to find that out. Conclusion is that we have learned that we no longer have to believe whatever is described, but rather go exploring and let us be surprised!

The following morning we are taken to the other accommodation by tricycle, because we are going to camp glamorous. In other words, glamping, we have a very large tent which is situated next to the beach. A beautiful picture and again surrounded by palm trees. The only thing is that I feel a bit sick, so take as much rest as possible. Can think of worse places to be sick, so that is again the good thing about this place. Rianne goes on the beach and does her thing and I am recovering! We still have a few travel days ahead, so take as much rest as possible and hope that I feel better soon. The days here are actually very simple, it’s to the beach and back to eat and or drink and back to the beach. In other words, that is how it really feels to be on holiday. In the meantime, we continue to chat together, because this adventure is also almost over.

For the return trip I was fortunately so well recovered that I was ready for the travel adventure that awaited me. First we go by taxi to the airport where the plane is supposed to take us to Manila. We arrive too early at the airport, which turned out to be our rescue. We were rebooked in order to join the earlier flight. This flight had already been delayed for six hours. This had everything to do with the hurricane that hit the island which made the airport above Manila closed down. The result is that all planes have been circling above Manila for 2 hours. The distance from us to Manila is 1 hour, so with that knowledge we know that we were not going to take off very soon. We both have a margin for our return flight, as long as we go. After waiting for hours, we finally take off and arrive in Manila earlier than expected. Unfortunately during rush hour, but on arrival at the hostel we even have time to eat and I can sleep half a night before I take my next flight. All in all, we were really lucky because our original flight was so delayed that I would not have time to pick up my luggage at the hostel! Luck is again on my side. In the middle of the night I say goodbye to Rianne and go back to the airport!

Ilona

Geef een reactie