Philippines – Bohol

Ja we mogen weer vliegen! Altijd maar kijken naar de positieve kant van het leven kijken! We hebben vertraging, wat normaal gesproken niet erg is, mits je een overstap hebt. Dit was bij ons het geval, bij aankomst in Manilla, hebben we door het hele vliegveld lopen rennen op onze slippers om de aansluiting te halen. Hier eenmaal aangekomen, blijkt dat onze vlucht ook vertraging heeft. Pfff, we kunnen dus weer ademhalen want we hebben in ieder geval onze aansluiting gehaald. We vliegen naar een bestemming die nog niet zo heel lang een vliegveld heeft. Bij aankomst is dan ook te zien hoe mooi en nieuw alles is! Hier blijkt dat wanneer we het vliegveld uitlopen we soort van terug zijn in de bewoonde wereld, dit eiland is meer ontwikkeld en meer ingericht op toerisme. We kunnen namelijk met de auto naar onze accommodatie in de airconditioning. Dit is wel echt een verwennerij.

We verblijven een aantal dagen op dit eiland en we hebben bewust gekozen voor twee accommodaties op twee verschillende plekken. Deze plek is ook weer een pareltje om te noemen, het is een paradijselijk plaatje. We besluiten om de rest van de dag te gaan rusten in de hangmatten, onder het genot van een lekkere fruit shake. Toch voelen we ons wat stijf, dus besluiten we om een massage te boeken. Dit voelde heerlijk en is echt een traktatie!

De volgende dag gaan we met de tuk-tuk naar Alona strand, de plek waar volgens de beschrijving het mooiste strand van het eiland is omringd door leuke barretjes en gezelligheid. Eenmaal daar valt dit eigenlijk gelijk tegen. Er zijn alleen maar proppers die hun tours willen verkopen, de zee die vol zit met vervuiling van bananenboten en schreeuwende boten met reclame. Niet het plaatje wat wij voor ogen hebben als idyllisch strand. Toch geven we niet snel op en zoeken we een plekje op. Zoals altijd ga ik in de schaduw en Rianne in de zon. De ideale combinatie en voor ieder wat iets wils.

De dag die volgt gaan we naar de volgende accommodatie, met na wat overleg heen en weer gaan we met de bus. Waar we eerst het advies kregen om dit helemaal met de driewieler te doen, worden we hiervoor afgezet. Oftewel we gaan voor het goedkopere alternatief en dat is de bus. Wel worden we naar het busstation gebracht, wat enorm fijn is. Eenmaal hier wordt er door de buschauffeur aangegeven dat we voor de deur worden afgezet. Na een uur in de bus zijn we er dan en mogen we nog een kilometer lopen naar ons hostel. Bij de plek aangekomen, blijkt dat we en dit is niet gelogen maar 100 treden naar beneden. Dit is nog niet het ergste, want mijn eerste gedachte is dat ik met al mijn bagage ook weer naar boven moet… Toch moeten we er toch aan geloven. De dame is vriendelijk en als we bij de receptie aankomen, mogen we even tot rust komen en krijgen we een drankje. Heerlijk genieten van dit nieuwe uitzicht, wat een verschil. We zitten nu tussen de bergen in aan de Loboc rivier. Even een verandering in omgeving, het doet ons in ieder geval goed. Hier komen we even tot rust, totdat we naar ons huisje gaan. Hier kunnen we alleen komen als we nog een extra 50 tredes naar beneden gaan, dus hier moeten we ons even mentaal op voorbereiden.

Eenmaal daar is het een hele mooi huisje, waar we ons zeker de komende dagen kunnen vermaken. Toch is het weer wel zo dat we niet binnen gaan zitten. We gaan met het bootje over naar de overkant. Vanuit hier gaan we naar het dorp wandelen en genieten van de omgeving die we met al onze zintuigen opnemen. We komen de lokale bewoners tegen die weinig tot geen toeristen zien en we zwaaien leuk naar elkaar. Ook komen we bijzondere dieren tegen en zijn de rijstvelden mooi in aangroei. De weg terug is langs de weg, toch iets minder interessant. Toch is dit zeker een hele sportieve manier, aangezien iedereen naar ons zwaait en je gaat dan toch automatisch terug zwaaien. Zo simpel om op deze manier een glimlach op ieder zijn gezicht te krijgen.

De daaropvolgende dag gaan we op avontuur, samen op de scooter. Hier hebben we een duidelijke taakverdeling, namelijk Rianne navigeert en ik ben aan het rijden. Het is in het begin even wennen om iemand achterop te hebben, maar na een tijdje gaat alles soepel en rij ik net zo soepel als de lokalen hier. De eerste bestemming is de trasier opvang, deze diertjes zijn zo schattig en hebben zulke grote ogen! Toch is het hier toeristisch en stappen we weer snel op de scooter naar de chocolate hills. Deze kegelvormige heuvels krijgen een bruine kleur wanneer het droog is, vandaar deze uitzonderlijke manier. We hebben onderzoek gedaan en hebben verschillende uitgangspunten die minder bekend zijn. Dit is ook fijn want eenmaal daar hebben we mooi uitzicht op de heuvels, maar zonder massa toerisme. Toch kunnen we het niet laten om ook naar de toeristische plek te gaan, hier struikelen we letterlijk en figuurlijk over de toeristen. Uiteindelijk hebben we dan toch wel echt een mooie foto kunnen maken, dus het is het allemaal waard! We stappen weer op de scooter en onderweg stoppen we langs de weg voor vers fruit. Heerlijk verse watermeloen als tussendoortje, verser dan dit gaat niet. We gaan weer verder rijden en uiteindelijk komen we ruim op tijd bij daglicht terug bij ons hostel. Even bijkomen hier voordat we gaan slapen onder het genot van lekker eten en drinken.

Dit was ons avontuur op Bohol, want de taxi brengt ons naar de pier waar we vervolgens met de veerboot naar het volgende eiland gaan voor nog meer avonturen!

Ilona


Yes we are going to fly again! Always look at the bright side of life! We have a delay, which is normally not a problem, but now it is because we need to transit. Upon arrival in Manila, we ran through the entire airport on our flipflops to get on our connecting flight. Once arrived at the gate, it appears that our flight was also delayed. Pfff, we can breathe again because we have made it. We fly to a destination that has not had an airport for a very long time. Upon arrival you can see how beautiful and new everything is! When we leave the airport we are sort of back in civilization, this island is more developed and more geared towards tourism. We can go by car to our accommodation in the air conditioning. What a treat.

We stay a few days on this island and we have deliberately chosen two accommodations in different places. The first place is a hidden gem, it is a so beautiful! We decide to rest in the hammocks for the rest of the day, while enjoying a delicious fruit shake. Still we feel a bit stiff, so we decide to book a massage. This feels wonderful and is really a treat!

The next day we take the tuk-tuk to Alona beach, the place where, according to the description, the most beautiful beach on the island being surrounded by nice bars and a vibrant vibe. Once there, this is actually disappointing. There are only people who want to sell their tours, the sea is filled with banana boats and other boats with advertisements. Not the ideal picture we had in mind as an idyllic beach. Yet we do not give up easily and we look for a spot. As always I go in the shade and Rianne in the sun. The ideal combination and something for everyone.

The day that follows we go to the next accommodation, and after some consultation we go by bus. Where we were first advised to do this completely with the tricycle, but we are getting scammed with the price. In other words, we go for the cheaper alternative the bus. Despite this we are taken to the bus station, which is very nice. Once here, the bus driver indicates that we will be dropped off at the door. After an hour on the bus we are arrive, but still we have to walk for one kilometer to our hostel. Arrived there, but this is not a lie but 100 steps down. This is not the worst, because my first thought is that I have to go back up with all my luggage… Yet we still have to go down. The lady is at reception is so friendly when we finally arrive at the reception. We can relax for a bit and receive a drink. Enjoy this new view, what a difference. We are now between the mountains on the Loboc river. Just a change in environment, it certainly works for us. Here we relax for a moment, until we go to our house. We can only come here if we go down another 50 steps, so we have to mentally prepare ourselves for this.

Once there it turns out a very nice house, where we can certainly enjoy ourselves in the coming days. Yet the weather is so hot that we are not going to sit inside. We take the boat across to the other side. From here we walk to the village and enjoy the surroundings taking it in with all our senses. We meet the locals who see little or no tourists and we wave to each other. We also encounter special animals and the rice fields are growing nicely. The way back is along the road, yet less interesting. Though this is certainly a very sporty way, since everyone is waving at us and you will be waving back automatically. So simple to get a smile on everyone’s face this way.

The next day we go on an adventure, on a scooter this time. Here we have a clear division of tasks, namely Rianne navigates and I am driving. In the beginning it takes some time getting used to have someone behind me, but after a while everything goes well and I drive just as smooth as the locals here. The first destination is the trasier sanctuary, these animals are so cute and have such big eyes! Yet it is touristy here and we quickly go back on the scooter to the chocolate hills. These cone shaped hills get a brown color when it is dry, which explains the name. We have done research and found different view points which are less known. This is so nice because the view is amazing and without mass tourism. Yet we cannot resist going to the touristy spot, where we literally and figuratively stumble over tourists. In the end we were able to make a really nice photo, so it’s all worth it! We get back on the scooter and stop along the way for fresh fruit. Deliciously fresh watermelon as a snack, it can’t get any fresher than this. We continue to drive and finally we arrive back in time by daylight at our hostel. Relax here before we go to sleep while enjoying good food and drinks.

This was our adventure on Bohol, because the taxi takes us to the pier where we take the ferry to the next island for more adventures!

Ilona

Geef een reactie