Thailand – Bangkok

Het is best raar om weer terug te zijn op de plek waar ik mijn vorige reis begon. Ook is het de eerste keer dat ik ergens voor de tweede keer kom, weet alleen nu al dat dit zeker niet de laatste keer gaat zijn.

Had vooraf bepaald dat ik nu in een ander deel van Bangkok wilde verblijven, gewoon omdat het kan. Zat in het zakengedeelte van Bangkok en dan merk je toch dat er een groot verschil zit in wat ik gewend was. In het hostel was ik de enige Europeaan tussen Aziaten die geen Engels spraken. Zat hier niet op mijn plek, waardoor ik besloot om te verhuizen, terug naar de regio waar ik voorheen zat. Dit is vlakbij Khoa San Road, de wijk van Bangkok waar je flink kunt uitgaan. Nu ben ik hier niet gekomen om te feesten, maar het is toch wel fijner om omringd te zijn met mensen waar je daadwerkelijk mee kunt praten. Voelde me gelijk een stuk beter en ook fijn om bekende plekken te zien. Ook heeft dit hostel de gebruikelijke dingen zoals shuttleservices, informatie hoe je je kunt verplaatsen en ze kunnen je vertellen waar je wel en niet moet zijn voor goed eten. Dit is een ding wat me gelijk opvalt, ze hebben sinds de vorige keer overal, maar dan ook overal suiker aan toegevoegd. Dit laat natuurlijk het eten lekker zoet smaken, maar had voor mij echt niet gehoeven.

Bij aankomst ben ik gelijk gaan wandelen en heb ik weer de boot gepakt. Dit voelt als thuiskomen, lekker met de boot voor 15 TBH, wat omgerekend € 0,40 is. Je kan bij elke stop eraf, maar vandaag heb ik een missie. Wil graag leren hoe je op Thaise manier voeten kan masseren en in combinatie met Chinese voet reflexologie iemand kan laten ontspannen en beter laten voelen. Nu heb ik vooraf al informatie gezocht, maar toch ga ik liever even naar het kantoor. Vertrouw Thaise websites met informatie niet altijd, omdat het niet altijd overeen komt. De uitdaging begint gelijk al in het vinden van het hoofdkantoor. Volgens maps.me zitten ze in het tempelcomplex WatPo, maar volgens de medewerkers niet. Ze zijn heel lief en sturen me alle kanten op. Wil het eigenlijk bijna opgeven als ik een bordje zie met training zaal. Loop er maar binnen en de vrouw is zo vriendelijk om me naar het hoofdkantoor te brengen. Kan gelijk aanschuiven en even afkoelen. Het is namelijk zo warm en als je dan de hele tijd aan het wandelen bent transpireer je snel en is het warm. De dame voorziet me met informatie en besluit ter plekke dat ik morgen graag wil beginnen. Dat kan en het voelt goed. Loop het kantoor uit, iets lichter letterlijk en figuurlijk. Loop nog wat rond bij de tempels en ga dan terug naar het hostel om even te relaxen.

Het voordeel dat je in deze wijk zit is dat er continue nieuwe aanwas van mensen is waar je even mee kan babbelen als je daar zin in hebt. Voor sommigen is Bangkok het begin van hun reis en voor anderen een tussenstop of de plek waar het allemaal eindigt. Voor mij is dit het begin van mijn avontuur in Thailand, maar natuurlijk niet het begin van mijn reis. Het levert interessante gesprekken op en het komt dan ook weinig voor dat ik alleen eet de rest van de tijd.

De volgende dag kan ik niet wachten om te beginnen, heb wat zenuwen merk ik. Goede zenuwen omdat ik niet kan wachten om te leren. Heb deze wens al heel lang en nu doe ik het eindelijk, dat is zo’n fijn gevoel. Start eerst alleen, maar al snel sluiten er nog een Thaise aan en de Franse Margot. We kunnen goed met elkaar opschieten, wat alles nog een stukje fijner maakt. Mag eerst plaatsnemen voor mijn massage door Margot, probeer erg op te letten maar val al snel in slaap. Dat is normaal, is alleen niet handig als je dingen wilt leren. Toch verloopt de week voorspoedig en gaat het leren me gemakkelijk af. Toch is het wel veel, aangezien het een uur durende massage is. Vrijdag is dag vijf en mag ik examen doen, voel de zenuwen al opkomen. Probeer het te negeren en gewoon lekker te gaan masseren. Het voelt als mediteren en mijn model valt al na vijf minuten in slaap, dus denk wel dat het goed werkt. Geslaagd! Ben zo blij en trots dat ik nu weet wat ik moet doen en dat ik weer iets nieuws heb geleerd.

Toch merk ik gedurende week en de dagen erna dat elke dag gemasseerd worden en dat twee keer per dag toch een beetje teveel van het goede is. Mijn lichaam is een beetje overstuur, ook omdat onze Europese lichamen niet gemaakt zijn voor de Thaise stoelen. We zijn te lang, waardoor je continue een verkeerde houding hebt. Af en toe wordt ik gemasseerd op mijn bovenrug volgens de Thaise massage, dit is enorm pijnlijk, maar het doet me goed. Gun me de rest van de dagen even rust, omdat je simpelweg maar een lichaam hebt.

Ook ben ik natuurlijk nog steeds een toerist, dus ben twee keer naar de Chatuchak markt geweest. Dit is de grootste markt van Bangkok, waar je eigenlijk alles kunt vinden wat je eventueel nodig zou kunnen hebben. Van kunst naar souvenirs, kleding, schoenen tot aan bloemen. Je kan hier zelfs husky’s (dieren) kopen onder andere, oftewel het is heel erg divers. De eerste keer was het te overweldigend, waardoor ik wel een gedeelte heb gezien maar lang niet alles. De tweede keer ging het een stuk beter en was ik ook meer gerichter aan het kijken. Heb gevonden wat ik zocht, een aantal T-shirts, massage benodigdheden en heb hier lekker gegeten. Heb hier namelijk voor het eerst mango met stickie rice gehad. Dit is zo’n heerlijk Thais dessert, alleen kom ik hier normaal gesproken niet aan toe omdat de porties te groot zijn. Nu heb ik het als tussendoortje gehad en heb enorm genoten. Daarna had ik nog een missie namelijk het kopen van een yoga mat waar je makkelijk mee kan reizen. Deze zijn namelijk veel lichter en kun je vouwen. Op naar het winkelcentrum, hier eenmaal aangekomen voelde ik me hier totaal niet thuis. Ben zulke grote winkelcentra niet meer gewend gevuld met alle grote merken. Toch kan ik hier vinden wat ik zocht en krijg er zelfs een cadeau bij, een volledige fitness set met gewichten. Hier had ik eigenlijk niet zoveel trek in, want dit betekend alleen maar extra gewicht in mijn backpack. Kan niet nee zeggen, dus neem het maar aan. Kortom ben een lichte yogamat rijker en 4 kilo aan extra gewicht. Top.

Na mijn aankopen is het lastig om mijn backpack dicht te krijgen, dit beloofd nog wat. Toch zal het wel moeten en moet ik nog even door voordat het weer leger gaat zijn. Wat zal ik straks toch sterk zijn. Gelukkig kan ik nu wel met de bus verder die me via een combinatieticket naar Koh Samui gaat brengen. Hier verbijf ik nog een week waarbij ik me rustig kan voorbereiden op wat gaat komen.

Ilona


It is quite strange to be back to the place where I started my last trip. It is also the first time that I return to a place, only know that this will certainly not be the last time.

Had predetermined that I wanted to stay in another part of Bangkok, just because it is possible. Was in the business part of Bangkok and then you notice that there is a big difference in what I was used to. In the hostel I was the only European among Asians who did not speak English. Was not feeling good about it, so I decided to move, back to the region where I used to stay. This is near Khoa San Road, the entertainment street of Bangkok. Now I have not come here to party, but it is nicer to be surrounded by people where you actually can talk to. Feel instantely better and it’s also nice to see familiar places. Also, this hostel has the usual things like shuttle services, information on how to get somewhere and they can tell you where you should and should not be for good food. One thing which I notice inmediately is that they have added sugar to everything concerning drinks or food. For me it’s so unnecessary and not nice. It takes away the nice taste.

On arrival I went out for a walk and caught the boat again. This feels like coming home, nice with the boat for 15 TBH, which is converted into € 0,40. It’s possible to get off at every stop, but today I have a mission. Would like to learn how to massage feet in a Thai way and let someone relax and feel better through Chinese foot reflexology. Now I have already sought information in advance, but I prefer to go to the office. Do not always trust Thai websites with information because it does not always correspond. The challenge starts right away in finding the head office. According to maps.me they are in the temple complex WatPo, but according to the employees it’s not. They are very sweet and send me in all directions. Almost wanted to give up when I saw a sign with training room. Just walk in and the woman is kind enough to take me to the head office. Immediately they let me sit down and cool down. It is so hot and when you are walking all the time you perspire quickly and it is warm. The lady provides me with information and decide on the spot that I can start tomorrow. Which is possible and it feels good. Walk out of the office, slightly lighter literally and figuratively. Walk around the temples and then go back to the hostel to relax.

The advantage of this neighborhood is that there is continuous new people coming in and going away, so it’s easy to chat with people. For some, Bangkok is the beginning of their journey and for others a stopover or the place where it all ends. For me this is the beginning of my adventure in Thailand, but ofcourse not the beginning of my journey. It provides interesting conversations and it is therefore very rare that I eat by myself.

The next day I can not wait to start, but I do have some nerves. Good nerves because I can not wait to learn. Had this wish for a long time and now finally I am doing it, that’s such a nice feeling. Start by myself, but soon a Thai lady and the French woman Margot is joining me. We get along very quickly, which makes it even a better experience. First I take place for my massage by Margot, try to pay attention but fall asleep quickly. That is normal, only not helpfull when you want to learn new things. Nevertheless, the week is progressing well and learning is easy for me. Yet it is a lot, since it is an hour long massage. Friday is day five and I am allowed to take the exam, feel the nerves are already coming up. Try to ignore it and just massage. It feels like meditating and my model falls asleep after five minutes, so think it works well. Successful! Am so happy and proud that I learned what to do and learning new skills.

Yet I notice during week and the days after that being massaged every day or even twice a day is a little too much. My body is a little upset, also because our European bodies are not made for Thai chairs. We are too tall and was sitting in a bad way continuously. Occasionally I was massaged on my upper back according to the Thai massage, this is very painful, but it was good for me. Give myself rest for the coming days, because you simply have one body.

Still I remain a tourist, so I went to the Chatuchak market twice. This is the largest market in Bangkok, where you can actually find everything you could possibly need or want. From art to souvenirs, clothes, shoes until flowers. You can even buy huskies (animals) here, among other things, it is very diverse. The first time it was too overwhelming, so I saw a part but not everything. The second time it went better and I was also looking more focused. Found what I was looking for, a number of T-shirts, massage supplies and had a nice meal here. For the first time mango with stickie rice. This is such a delicious Thai dessert, but I normally I can’t eat it because the portions are too big for me. Now I had it as a snack and I enjoyed it so much. After that I had a mission to buy a yoga mat where yo can easily travel with. These are much lighter and you can fold. Going to the mall, once I arrived here I did not feel at at ease. No longer I am used to these large shopping malls, filled with all major brands. Nevertheless, I can find here what I was looking for and even get a present, a complete fitness set with weights. Did not really wanted this, because this only means extra weight in my backpack. Can not say no, so take it. In short, a light yoga mat check and 4 pounds of extra weight added. Great.

After my purchases it is difficult to get my backpack closed, this promises something. Still have some time to go before it will be less. Think I will be really strong after this trip from all the carrying! Continue my journey by bus which will take me to Koh Samui via an combination ticket. Here I stay for another week where I can calmly prepare for what is yet to come.

Ilona

Geef een reactie