Botswana – Okavango delta

Aangekomen bij onze tweede grote en laatste activiteit in Botswana, namelijk het bezoeken van een dorp binnen de delta. Je kan hier alleen komen met een mokoro, een houten boot waar je met twee mensen in zit en een iemand die de mokoro voor duwt. Je zit hier echt dicht op het water, en het maakt het een mooie tocht over het water. Val wederom in slaap, kan ook echt overal slapen blijkt maar weer.

Eenmaal in ons dorp aangekomen maken we kennis met het dorpshoofd en heeft iedereen binnen het dorp zijn eigen rol. Gelukkig hoeven we niet onze tent op te zetten, want deze staan al. Ook hebben we deze keer een eigen toilet en buitendouche. Je mag zelf kiezen als je een koude of warme douche wilt. Voordat we gaan lunchen krijgen we de melding dat aan de overkant in de verte olifanten zijn gespot, allemaal naar de waterkant en ze zijn er weer. Het blijft magisch om te zien.

Het is lunchen om in de namiddag een bushwalk te doen. Dit is een wandeling te voet waarbij we wederom dieren spotten als doel. Onze gids geeft ons nu ook weer duidelijk tips mee en wat niet te doen. We lopen een eind in de hitte en voel de zon aardig branden. Gelukkig heb ik water bij mij, want het is nodig. Nadat we foto’s hebben genomen onder de boabab boom, gaan we verder en zien we voor het eerst deze trip zebra’s en wallaby’s. Deze dieren werken altijd samen, aangezien zebra’s goed kunnen horen en wallaby’s groot zijn en zorgen voor veiligheid. Je bent nu te voet dus op dezelfde hoogte wow, dit is magisch. Kan niet genoeg foto’s nemen al kan dat natuurlijk nooit tippen aan de ervaring zelf. We eindigen deze wandeling met de zonsondergang, mijn favoriet!

Het eten wat hier wordt gekookt door onze gids is echt heerlijk, door de beperkte aantal plekken is onze vaste kok aan vaste wal gebleven. Het blijkt dat Mischek normaal gesproken zowel gids als kok is tijdens de reizen van Djoser en dus veel Nederlanders ontmoet. Ben de enige in de groep, dus soms snap ik ook als enige zijn grapjes over Nederlanders. De volgende dag gaan we ons opmaken voor een korte wandeling bij zonsopkomst, want er wordt regen verwacht. Dit is niet goed voor ons, maar ook de dieren zullen dan verder trekken. Na het ontbijt is het tijd om weer in de mokoro te stappen en terug te pedellen naar het vaste land.

Hier eenmaal aangekomen mogen we weer in de truck en maken we wederom nog een tussenstop in Botswana om de grote afstand te overbruggen. Tijdens zulke dagen is het fijn om even op adem te komen en gezellig met de groep verder te gaan met kennismaken.

Ilona

************************************************************************************************************************************************************************

Arrived at our second major and final activity in Botswana, which is visiting a village in the Okovango delta. The only way to get there is by a mokoro, a wooden boat with two people in it and one poler. When sitting it’s really close to the water, and it makes a nice trip across the water. Fall asleep again, can really sleep everywhere.

Once we have arrived in our village we have a briefing and their individuals roles are being told. Again luck is on our side, we do not have to set up our tent because they are already staning. It’s even including a private toilet and outdoor shower. You can choose yourself if you want a cold or hot shower. Before we have lunch we get that message that on the other side in the distance elephants have been spotted. We all walk or run to waterfront to see them. It remains so magical to see.

After lunch there is time in the afternoon to do a bushwalk. This is a walk on foot where we try to spot animals. Our guide also gives us clear tips on what not to do. We walk a long way in the heat and feel the sun burning. Luckily I brought water with me, because it is necessary. After we have taken pictures under the boabab tree, we continue and we see for the first time this trip zebras and wallabies. These animals work together, because zebra’s are able to listen carefully and wallabies are big so they provide safety. An ultimate balance. With this walk your on the same level as the animals, which makes it different and even more special. Can not take enough pictures, ofcourse, that can never match with the experience itself. We end this walk with a beautiful sunset, my favourite!

The food that is being prepared by our guide is really delicious. Our own cook stayed behind, because there was not more space on the mokoro. Our guide Mischek told me that he normally during a trip he also cooks. Normally he travels with groups coming with the organization of Djoser, so he knows a lot of Dutch people. At this trip I am the only one, so sometimes I am the only one to get the jokes about Dutch people. The next day we go for a short walk after watching the sunrise. The walk is short, because they expect rain. This is not good for us, but the animals will then continue to move. After breakfast it is time to get back in the mokoro and return to the mainland.

Here we get back into the truck and we make another stopover in Botswana to bridge the long distance. During these days, it is nice to catch my breath and digest all the experiences so far and getting to know the rest of the group.

Ilona

Geef een reactie