Ecuador – Banos

Zoals in de vorige blog geschreven is dat we met de bus naar Banos zullen gaan. Nu is het zo dat de directe bus naar Banos niet stopt in het dorpje waar we zijn, maar wel kun je met een taxi laten brengen naar de snelweg. Hier stopt de bus, waarop je alsnog gewoon kunt instappen. Dit is gewoon heel apart, maar ben wel blij met een directe verbinding. Eenmaal in Banos nemen we een taxi naar ons hostel, waar een prive kamer op ons staat te wachten. We hebben geen energie meer en het helpt ook niet dat het regent, dus besluiten we te gaan eten in het hostel. Het is altijd afwachten hoe goed de kwaliteit hier is, maar het was eigenlijk heel erg geweldig.

Het personeel was enorm hulpvaardig, vooral op het moment dat mijn telefoon het opnieuw zou gaan begeven. Mijn telefoon wilde niet meer opladen, normaal zou ik dit niet een probleem vinden om zonder telefoon te zijn. Alleen is het voor de enige manier om contact te behouden met het thuisfront, vrienden en contact te onderhouden met mensen die ik onderweg heb ontmoet. Ze hebben mijn telefoon weg gebracht en ik ga duimen dat het gemaakt kan worden. Dit blijkt daadwerkelijk het geval en ik ben helemaal blij. Hij moet het nog even volhouden totdat ik een andere heb.

De verkenning van de stad begint eigenlijk met het bezoeken van de schommel in de wolken bij La casa del arbol. De reden voor mij om deze stad te bezoeken. Nadat ik foto’s had gezien, was ik verkocht en het duurde niet lang voordat Rianne ook verkocht was. Toch is het best raar als je op een schommel zit en de grond onder je voeten verdwijnt en je bijna letterlijk in de wolken bent. Een hele toffe ervaring met een klein beetje kriebels als ik eerlijk ben.

Na dit inspannende avontuur heeft Rianne wederom een goed idee om te gaan ontspannen. Wat anders dan het nemen van een massage, gezien de kosten hoef je het hier niet voor te laten. We kiezen er een uit het grote aanbod hier en krijgen een hotstone massage. Voor mij een eerste keer, maar mag zeker vaker.

Ook hebben we ontdekt dat we echt super goedkoop met een tour mee kunnen om verschillende watervallen te zien. Het is zelfs zo goedkoop dat we vragen of hij het in het Engels en Spaans wil zeggen, want we geloven het gewoon niet. We gaan het gewoon doen, voor dit geld (€4,40 voor een 4 durende tour) kun je het niet laten. Al snel snappen we waar die prijs vandaan komt. Het is een partybus met volume 100 op regeatton muziek. Nu kan ik muziek heel goed waarderen, maar het was een klein beetje te luid. Ook was de gids alleen Spaans sprekend, maar zoveel had hij nou ook weer niet te vertellen. Toch hebben we alle watervallen gezien al voelde ik me wel enorm gehaast. Toch was ik blij dat ik uit de partybus kon en mijn gehoor niet beschadigd was. Tip voor de volgende keer, neem altijd je gehoorbescherming mee. Je weet nooit wanneer het te pas komt.

Ook eten we hier eigenlijk niet in de restaurants, maar in de mercado. Dit is een plek waar ze naast het verkopen van groenten en fruit ook complete maaltijden aanbieden. We kiezen altijd een andere eetgelegenheid en als toetje nemen we een vers fruit sapje.

Bij het uitchecken vroeg de vrouw ons waar we naar toe gingen en ze werd gelijk enthousiast. Ze vroeg of we een cadeau voor haar wilde mee brengen. Tuurlijk doen we dat, ben benieuwd hoe ze het gaat vinden. Dat lees jullie zeker in de volgende blog!

Ilona

*******************************************************************************************************************************************************************************

As written in the previous blog we are going to Banos by bus. Now it is true that the direct bus to Banos does not stop in the village where we are, but you can take a taxi to the highway. Here the bus stops, where you can still board. This is just very special, but I am happy with a direct connection. Once in Banos we take a taxi to our hostel, where a private room is waiting for us. We no longer have energy and it does not help that it rains either, so we decide to eat in the hostel. It is always a question of how good the quality is here, but it was actually very great.

The staff was extremely helpful, especially at the time my phone didn’t want to work anymore. It did not want to recharge, normally I would not find this a problem without being a phone. For now it is only way for me to maintain contact with the people from back home, friends and stay in touch with the people I met along the way. They have taken my phone away and I’m going to cross my fingers that it can be fixed. This is actually the case and I am completely happy. He has to hold on until I have another one.

The exploration of the city actually starts with visiting the swing in the clouds at La casa del arbol. The reason for me to visit this city. After I had seen pictures, I was sold and it didn’t take long for it to be the same with Rianne. It is quite strange when you sit on a swing and the ground disappears under your feet and you are almost literally in the clouds. A very nice experience with a little bit of jitters if I’m being honest.

After this strenuous adventure Rianne has another good idea to relax. What else than taking a massage, given the costs you do not have to leave it here. We choose one from the large selection here and receive a hot stone massage. For me a first time, but certainly not my last.

We have also discovered that we can join a tour to see the different wateralls for a cheap price (5 US dollar for 4 hours). It is even so cheap that we don’t trust it, so we ask if he can say it in English and Spanish. We’re just going to do it, for this money you can not resist. Soon we understand where that price is coming from. It is a party bus with volume 100 on regeatton music. Can appreciate music very well, but now it was a little bit too loud. The guide was Spanish speaking only, but he did not have that much to tell. Yet we have seen all the waterfalls although I felt very rushed. Still, I was glad that I was out of the party bus and my hearing was not damaged. Tip for the next time, always take your hearing protection with you. You never know when you need it.

We do not actually eat here in the restaurants, but in the mercado. This is a place where, in addition to selling fruit and vegetables, they also offer complete meals. We always choose a different eatery and for dessert we take a fresh fruit juice.

At check-out the woman asked us where we were are heading next and immediately she was excited. She asked if we wanted to bring a gift for her. Ofcourse we want to do that, wonder how she will find it. You will certainly read that in the next blog!

Ilona

Geef een reactie