Ecuador – Quito

Het is dan eindelijk zover, mag weer een land afvinken. Nu gaat het daar mij niet om, maar is wel een leuke bijkomstigheid. Kom een dag eerder aan dan Rianne, dus kan alvast even wennen. Al kan ik niet wachten om Rianne weer te zien, daarom gaat de tijd aardig langzaam. Besluit daarom maar even door de stad te lopen. Enorm bewust van de slechte naam van de stad, neem ik niks mee anders dan mijzelf. Al snel spreekt een Ecuadoraan mij aan en vraagt of hij zijn Engels mag oefenen met mij. Sta voor alles open, dus geen probleem. We kletsen verder in het Engels en hij laat me de verschillende hotspots ondertussen zien. Bij het afscheid nemen wil hij heel graag dat ik hem Engelse les ga geven, geef aan dat ik daar niet de juiste persoon voor ben. Daarnaast heb ik natuurlijk andere plannen, want Rianne is in aantocht. Het hostel heeft een dakterras met uitzicht, dus een straf is het niet om hier te wachten op haar. Wanneer het zover is, hoor ik haar stem al en kan haar dan eindelijk een knuffel geven. Ze heeft allemaal cadeaus bij zich vanuit Nederland, onder andere pepernoten met chocolade. Ja er zijn toch echt dingen die je gaat missen als je een tijdje niet in Nederland geweest bent.

Na een nacht goed geslapen te hebben gaan we de dag starten met een city tour. De gids is super enthousiast en verlangt dit ook van ons, alleen werkt dit op dit moment even niet bij ons. Wij als Nederlanders zijn hier toch te nuchter voor. Toch was het fijn om op deze manier te stad te verkennen. We gaan hierna voor ons eerste ‘menu van de dag’. Het is lunch of diner in twee gangen aangevuld met een sapje. Het is in de meeste gevallen een soepje vooraf en een hoofdgerecht. Het smaakt ons heerlijk en gaan lekker terug naar het hostel om te chillen.

Een uitstapje die we vanuit Quito hebben gedaan is het bezoeken van de zaterdagmarkt in Otavalo. Hier kun je nog de orignele kledei bekijken en souvenirs scoren. De dierenmarkt was helaas gesloten, maar we hebben hier de lokale economie enorm gesteund. Hier hebben we heel veel alpaca dekens en sjaals gekocht. Daarnaast nog andere souvenirs, maar hier hebben we echt wel toegeslagen. Gelukkig hoef ik nog maar een maand dit mee te sjouwen en is de regel een souvenir per land ook de deur uit!

We zullen nog een aantal keren terugkeren naar de stad en hetzelfde hostel. Toch hebben we het meeste wel gezien van de stad en willen we ook vooral de tijd hebben om bij te kletsen.

Ilona

****************************************************************************************************************************************************************

Finally the time is there, can tick off another country. This is not my goal, but it’s a nice bonus. Arrive one day earlier than Rianne, so you can get used to the new surroundings. Can’t wait to see Rianne again, that’s why time goes pretty slowly. Therefore decide to walk through the city. Being aware of the bad name of the city, I take nothing else than myself. Soon an Ecuadorian approaches me and asks if he can practice his English with me. Am open to everything, so why not. We continue chatting in English and he shows me the different hotspots in the meantime. When saying goodbye, he really wants me to give him English lessons tomorrow, indicate that I am not the right person for that. In addition, I have other plans, because Rianne is coming. The hostel has a rooftop terrace with a view, so a punishment is not to wait here for her. When the time comes, I already hear her voice and can finally give her a hug. She has gifts from the Netherlands, including Dutch cookies with chocolate. Yes, there are really things you will miss if you have not been in the Netherlands for a while.

After a good night sleep, we start the day with a city tour. The guide is super enthusiastic and desires the same from us. Only this doesn’t work for us at the moment. We as Dutch people are too down-to-earth for this. Yet it was nice to explore the city in this way. After that we went to have our first ‘menu of the day’. It is lunch or dinner in two courses supplemented with a juice. In most cases it is a soup in advance and a main course. It tastes great and goes back to the hostel to chill out.

One trip that we have done from Quito is visiting the Saturday market in Otavalo. Here you can still view the original clothing and buy souvenirs. The animal market was unfortunately closed, but we have supported the local economy enormously here. Here we bought a lot of alpaca blankets and scarves. In addition, other souvenirs, but here we bought almost all souvenirs. Luckily I only have to carry this with me for a month and the rule of one souvenir per country is of now out of the window!

We will return to the city and the same hostel several times. Yet we have seen most of the city and we especially spend time in the hostel to catch up with eachother!

Ilona

Geef een reactie