Peru – Cusco

Mijn tweede nachtbus op rij, deze gaat me de grens over rijden terug naar Peru. Het Bolivaanse avontuur zit er bijna op. Deze keer is het wel een andere grensovergang, alles zit namelijk in een kantoor dus je loopt van de ene balie naar de andere balie. Een heel verschil met de eerste keer waar ik zelf de grens over liep. Het verloopt allemaal soepel en we kunnen allemaal terug in de bus. Hier heb ik toch lekker geslapen zeg! Was ik ook wel aan toe, maar je weet het nooit of het daadwerkelijk lukt.

Bij aankomst in Cusco op het busstation regel ik een taxi en onderhandel over de prijs. Raak aan de praat met de chauffeur en hij legt uit dat het altijd de Nederlanders zijn die strikt zijn in de onderhandelingen. Toch wel grappig om dit bevestigd te krijgen. In dit hostel kan ik ook fijn in de lobby wachten en de sfeer is hier gelijk anders. Ze zijn super lief en voel me hier wel welkom. Blijf hier voor nu maar een nachtje, want de volgende dag begint mijn avontuur naar Machu Picchu. Dit was alleen zo’n groot ding dat ik besloten heb hier een aparte blog van te maken. Dit is de volgende die er aan zit te komen.

Terug in Cusco begin ik hier eerst met een paar dagen rust. Het was een intensief avontuur en wil graag nog meer doen hier. Door rust te nemen voorkom ik dat ik ziek wordt van de hoogte. Ga lunchen met Lieke, die ik eerder in Bolivia heb ontmoet. We maken plannen voor de komende dagen. We zijn op onderzoek om te kijken of we trips zelf willen doen of via een georganiseerde tour. Een conclusie die we snel hebben gemaakt is dat we het simpel alleen kunnen doen, maar dat het geen verschil uitmaakt qua tijd of geld. Keuze is dan makkelijk en we kiezen voor georganiseerd.

Aangezien we beiden goed genoeg aan de hoogte gewend zijn, besluiten we om de volgende dag de Rainbow Moutain te gaan beklimmen in combinatie met de rode vallei. Terug in het hostel ontmoet ik Mark en hij wil ook graag mee, dus gaan we met zijn drie├źn.

Wilde graag met eigen ogen zien hoe gekleurd Rainbow mountain er daadwerkelijk uitziet. Had al genoeg plaatjes voorbij zien komen, maar dat wil natuurlijk niks zeggen. Hier en daar wat Photoshop doet wonderen, kan het nu dus voor mezelf beoordelen. Voordeel van een georganiseerde trip is dat ontbijt en lunch geregeld worden. Na het ontbijt beginnen we aan de tocht, het lijkt gemakkelijk maar schijn bedriegt. Het is vals plat en je zit inmiddels boven de 5000 meter. Je voet dit met elke stap hoe zwaar dit is. Poeh, dit is wederom pittig, maar herinner me weer dat elke stap er weer een is. Loop op mijn eigen tempo en bereik uiteindelijk de top. Het is enorm mooi, en ben blij dat ik het wederom weer gered heb. In het echt is het zoveel mooier dan op een plaatje kan ik wel zeggen. De kleuren zijn minder fel dan de advertenties, maar we hadden nu zelfs dat de helft bedekt was door sneeuw. Dit maakte het voor mij extra speciaal. Daarna mogen we ook nog de rode vallei bewonderen en lopen we via een andere route terug. Dit gaat me een stuk gemakkelijker af, aangezien we in hoogte dalen. Gelukkig maar, want intensief is het zeker. Op de terugweg val ik dan ook gelijk in slaap, wat mij dan weer niet verbaasd! Word wakker gemaakt om de lunch te nemen, die er zeker wel ingaat. De terugweg naar Cusco verloopt moeizaam, we komen in de spits aan. Daarnaast is het Halloween en zijn er veel mensen verkleed op straat. Goed om ook dit een keer mee te maken voor de eerste keer!

Nu zijn daadwerkelijk alle inspanningen achter de rug zijn, kan ik even tot rust komen. Al moet ik bekenen dat als je hier in Cusco rondloopt je binnen 3 seconden buiten adem bent. De oude stad waar ik verblijf zijn er veel heuvels en trappen. Het blijft een rare gewaarwording die hoogte, vooral omdat je het niet kan zien. Je ervaart dat je buiten adem bent, maar er is geen visuele reden die het verklaart. Het verkennen van de stad doe ik samen met Lieke waar we feitjes horen die we anders nooit hadden gehoord. De gids brengt ons naar een mooie uitkijkplek en vertelt ons veel over de Inca historie. Een ander voordeel is dat Cusco heel veel en fijne restaurants heeft. Zoveel keus, ook qua verschillende keukens. Het gaat van Aziatisch tot Frans, van Peruaans tot Turks. Het maakt het kiezen lastig! Al komt het voor dat je kamergenoten hebt die de keuze voor jou maken. Zo kwam het voor dat ik een hartige en zoete pannekoek aan het eten was in hun gezelschap.

Op mijn laatste dag was eigenlijk het thema voor mij het weerzien van oude bekenden. Ging met Wendy (Machu Picchu) het chocolade museum bezoeken en nog even kletsen. Daarna ging ik mijn backpack inpakken, omdat ik erachter kwam dat ik een soort van nachtvlucht had. Mijn wekker zou gaan om 4 uur, dus liever doe ik nu en is het klaar. Voor diner spreek ik af met Lane en Kate, het stel die ik in Colombia heb ontmoet. We kwamen elkaar al eerder tegen in de stad, maar nu kunnen we echt even lekker bijkletsen voordat we afscheid nemen. Je weet het namelijk nooit wanneer je elkaar weer gaat zien.

Het is nu dan echt tijd om ook dit avontuur af te sluiten en te vliegen naar Quito, de hoofdstad van Ecuador. Hier zal mijn vriendin uit Nederland Rianne ook naar toe komen en gaan we samen Ecuador en de Galapagos eilanden verkennen.

Ilona

*********************************************************************************************************************************************************************************

My second night bus in a row, this bus will drive me back to Peru. The Bolivian adventure is almost at its end. This time it is a different border crossing, it’s all in one office and you walk from desk to desk. Totally different experience with the first time where I walked myself over the border. It all goes smoothly and we can go back in the bus. Here I slept well! I was feeling tired, but you never know.

Upon arrival at the busstation of Cusco I arrange a taxi and negotiate about the price. Start talking with my driver and he explains that it is always the Dutch who are strict in negotiations. Funny to see that this fact has been confirmed. In this hostel I can also wait in the lobby and the atmosphere is totally different then the previous hostel luckely. The staff is really sweet and feel inmediately welcome. For now I will only stay here for one night, because the next day I will start my Machu Picchu adventure. Going here was already a big thing, so I have decided to make a seperate blog about it. So you already know where the next blog will be about!

Back in Cusco I begin with a few days of rest. Machu Picchu was in intense adventare and would like to do even more here. By taking rest it prevents me from getting sick of the altitude. Go out for lunch with Lieke, who I met earlier in Bolivia. We make plans for the coming days. We go on a journey to decide wheter we would like to organize the trips by ourself or go along a organized tour. A conclusion was made quickly, namely we could do this easily by ourselves the only thing is that there is no difference in time or money. So we decide to go along with an organized tour.

We are both already pretty used to the altitude so we decide to visit the rainbow mountain and the red valley the next day. Back in the hostel I met Mark and he would like to join in as well, so we go all together.

Wanted to see with my own eyes how the colours of Rainbow mountain actually look like. Had already seen enough pictures, but that does not mean anything. Photoshop does wonders, so wanted to judge for myself. Benefits of taking an organized tour is that breakfast and lunch is organised. After having breakfast we start our walk, it seems easy but it’s not. The height is coming, but it’s not visible and we are above 5000 meters. This is tough again, but remember that every step is one. Walk at my own pace and finally reach the top. It is very beautiful, and I’m glad I managed it again. In real life it is so much prettier then on a picture. The colours are less bright, but we were lucky to see that half of the moutain was covered in snow. To me it made it even more special. Then we can also admire the red valley and complete the walk downwards via a different route. This is a lot easier for me, since we are descending in height. Fortunately, because it is definitely intense. On the way back I immediately fall asleep, which does not surprise me at all! They woke me to have lunch, which was good because I felt really hungry. The way back to Cusco is not going smoothley, we end up arriving at rush hour. On top of that it’s Halloween and a lot of people are on the streets with pretty customes. Good to experience this for the first time.

The efforts from all the climbing and walking are done for now, so I can take some rest. Although I need to confess that when walking here in Cusco I ran out of breath within 3 seconds. The old city where I stay has a lot of hills and stairs. It will remain a weard experience the altitude, especially because it’s not visible. Experience being out of breath, but there is no visible reason which it explains. Exploring the city I do it together with Lieke where we end up hearing facts which we otherwhise would have missed. The guide brings us to a beautiful viewpoint and tells a lot about the Inca history. Another benefit of Cusco that it has a lot of nice restaurants. So much choice, also different quisines. From Asian to French and Peruvian to Turkisch. It makes choosing hard! Somethimes you don’t need to choose, but make roomies the choice for me. So I end up having a sweet and sour pancake in their presence.

On my last day I felt like the theme was to meet up with old familiar faces. Went to the chocolate museum with Wendy (Machu Picchu). After that I started packing my backpack, because I realised that I had an early flight. Rather finish now then later. For dinner I meet up with Lane and Kate, the couple which I met in Colombia. We run to eachother already earlier in the week, but now we could take our time to catch up before saying goodbye. The thing is you never know when we’ll see eachother again.

It is time now to end this adventure and to fly to Quito, the capital of Ecuador. Here I will meet up with my friend from the Netherlands Rianne. Together we will explore the country and the galapagos islands.

Ilona

Geef een reactie