Colombia – Palomino

Uitgerust en wel vertrekken we naar Palamino, maar eerst nog het busstation vinden. Het zit ergens verstopt in een straat. We gaan maar weer eens beginnen met vragen, de Colombianen zijn daarentegen erg behulpzaam. Wanneer ze het niet weten geven ze dit toe en halen ze iemand anders die het wel weet. Dit resulteert in dat we snel het busstation vinden, maar je kan het eigenlijk geen busstation noemen. Het is gewoon de plek waar een bus stopt en die hebben wij toevallig nodig. Stappen in en we vertrekken binnen twee minuten. Dat noem je nog eens timing.

Palomino is eigenlijk eerder een gehucht dan een dorp. Wederom nog steeds heet en raak er steeds meer aan gewend. Het is eigenlijk een straat waar je allemaal hostels bij elkaar vind en bijna allemaal hetzelfde aanbieden. Ons hostel zit het verste weg van de straat en het dichst bij de zee, top! Bij aankomst zie ik vanuit mijn ooghoek een zwembad, nu ben ik geprikkeld. Nadat we onze tassen hebben neergezet, snel omgekleed hebben is het tijd om af te koelen in het zwembad. Zo dit is lang geleden zeg dat ik in een zwembad heb gezwommen, maar wel enorm fijn om af te koelen. Daarna is het tijd om snel af te drogen en te beginnen met sprayen. Dit gebied staat bekend om zijn muggen, dus spray is echt wel nodig hier. Toch blijf je hier sprayen en smeren, want zweet hier zoveel dat het niet blijft zitten.

Hier hangt een enorm relaxed gevoel dat je bijna niet van het resort afkomt. Normaal ben ik helemaal niet zo van het op een plek blijven en het all inclusive gevoel, maar nu voelt het goed. Geef me nu gewoon over en geniet, wat toch wel het allerbelangrijkste is. Hang heerlijk in mijn hangmat te genieten van deze mooie plek en de mensen om mij heen. Heb een heerlijk sapje, wat wordt aangeleverd in halve liters. Optimaal genieten en als je dan een hapje wilt eten loop je gewoon 200 meter naar de receptie om te bestellen. Het eten is ook goed, anders had ik dit ritme niet kunnen volhouden. 

Ook was het tijd om de volledige ontspanning toe te passen door yoga te gaan uitoefenen, in de vroege ochtend stond ik paraat. Bleek ik de enige te zijn en stelde de leraar voor om partner yoga te doen, dit had ik persoonlijk nog nooit gedaan maar sta voor alles open. Dit is wel intens op meerdere vlakken. Je moet niet alleen zorgen dat je zelf alle oefeningen goed doet, maar tegelijkertijd moet je de leraar ook nog ondersteunen. Ben volledig gesloopt maar totaal ontspannen, een goede ervaring.

De jongens zijn vervolgens samen gaan tuben over de rivier. Ben zelf naar het strand gegaan, waar ik heerlijk heb gezeten en geluisterd naar het geluid van het water. Nu was ik al ontspannen, maar dit helpt altijd bij mij. Bij terugkomst op het resort leren we twee Belgen Dick en Nicolaas kennen. Was toch al omringd door Belgen dus extra is altijd gezellig! We doen een drankje en leren elkaar kennen!

Ilona

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Fully rested and ready to go for Palamino, but first we need to find the bus station. It is hidden somewhere in a street. Let’s start by asking for directions, the Colombians are very helpful. When they do not know, they admit it and get someone else who knows it. This results in finding the bus station quickly, but you can not actually call it a bus station. It is simply the place where the bus stops and it´ s by chance the one we need. We get on and we leave within two minutes. Would call this timing.

Palomino is actually more of a hamlet than a village. It is still hot and more and more I am used to it. It is actually a street where you all find hostels together and they all offer pretty much the same. Our hostel is the furthest away from the street and the closest to the sea, great! Upon arrival I see a swimming pool from the corner of my eye, now I am stimulated. After we have put down our bags and changing quickly, it’s time to cool off in the pool. It´ s been a long time swimming in a pool, but it is very nice way to cool down. Then it’s time to dry off quickly and start spraying. This area is known for their mosquitoes, so spraying is really needed here. Yet you keep on spraying here, because you sweat so much that it does not stay on your skin.

Here there is a such a relaxed feeling that you almost do not want to leave the resort. Normally I don’t like staying in one place, the all inclusive feeling. Now it does feels good, so I surrender and enjoy which is pretty much to most important thing to do. Hang in my hammock to enjoy this beautiful place and the people around me. Have a delicious juice, which comes in a cup of half a liter. Optimal enjoyment and if you want to eat a bite you just walk 200 meters to the reception to order. The food is also good, otherwise I would not have been able to sustain this rhythm.

It was also time to be fully relaxed by doing yoga early in the morning. Was prepared for a tough session. Turned out to be the only one and the teacher suggested to do partneryoga. Personally I had never done this before but I am open to everything. This is intense on several levels. Not only that you have to do all the movements yourself, but you also need to support the other. Feel completely demolished and relaxed, a good experience. 

The boys went on their tubing adventure  together over the river. Went to the beach myself, where I sat and listened to the sound of the water. Now I was already relaxed, but this always helps me. When we return to the resort, we get to know two Belgians Dick and Nicolaas. Was already surrounded by Belgians so extra is always fun! We drink and get to know each other!

Ilona

Een gedachte over “Colombia – Palomino

Geef een reactie