Colombia – Cartagena

Na het grote palmboom avontuur is het weer tijd om naar een stad te gaan. Vertrekken naar het vliegveld van Pareira om daar vervolgens het vliegtuig te pakken naar Cartagena. Vliegen binnen Colombia is relatief goedkoop en er staat tegenover de tijdswinst die je hierbij haalt. Het is een enorm groot land en lange busritten is hier eerder een regel dan uitzondering.

Cartagena ligt een heel stuk noorderlijker dan waar we tot nu toe zijn geweest en dit merk je gelijk in temperatuur. Het is weer tijd om de korte broek uit mijn backpack te halen, want een lange broek is hier absoluut niet nodig. Ons hostel bevind zich in het oude gedeelte van de stad. Weet niet wat het is, maar iets geeft mij in deze stad geen goed gevoel. Weet niet omdat ik net uit een rustige plek kom en nu in een drukke en toeristische stad, maar iets geeft me niet een fijn gevoel. Gelukkig blijven we niet lang en zal ik mijn best doen om alsnog optimaal te genieten.

Eerst maar even lunchen, we komen in de middag aan. Na een korte vlucht krijg je alsnog best wel trek. We gaan naar een burger bar, waar we een best een heel lekkere hamburger hebben gehad. Toch merk ik aan mezelf dat ik hier wel moet gaan acclamatiseren en hoe snel je niet meer gewend bent aan de warmte. Nu hoppen we van airco naar airco, waar ik zelf al sowieso geen fan van ben. De rest van de middag even rustig aan, ga weer even werken aan mijn blog. In de avond gaan we luxe uit eten met een reden, het is de laatste avond van Louise voordat ze weer terug gaat naar Canada. We komen terecht in een hotel waar de live muziek fijn aan het spelen is. We hebben hier enorm lekker eten en genieten van de gehele sfeer. De volgende dag neem ik afscheid van Louise, aangezien haar vliegtuig vertrekt. Ben enorm blij om haar te hebben leren kennen een fantastische vrouw en hebben samen enorm gelachen!

Zoals gezegd zitten we in het oude gedeelte van de stad en kun je een mooie wandeling maken over en langs de stadsmuren. Deze plek ligt aan de kust en het is fijn om het water weer te zien. Water zien maakt mij altijd rustig, denk dan voornamelijk aan thuis. Leven dichtbij de afsluitdijk en zelfs dat mijn pake van mijn vaders kant hieraan mee heeft gebouwd. Elke keer als ik de dijk overga en terug naar Friesland ga voelt dit als thuiskomen. Kortom ben gek op water en het gevoel wat het mij geeft. Na zo’n wandeling krijg je wel trek en voornamelijk lekkere trek. Niels en ik komen terecht bij een wafel restaurant, en hebben hier enorm luxe lunch gehad. Enorm genieten!

De avond zouden de mannen lekker samen op stap gaan en genieten van het avondleven. Had zelf bedacht dat ik gewoon lekker even in mijn boek ging schrijven op mijn gemakje, maar dit liep toch anders. Daar kwam Janka aangelopen, de dame die ik in Guatapé heb leren kennen. Jeetje wat was ik blij om haar te zien, al bij het afscheid had ik het gevoel erg sterk dat we nog niet uitgepraat waren. Hoopte al dat ik haar weer ging zien, maar had dit niet verwacht. Zo blij verrast, we gaan een hapje eten en daarna uiteraard kletsen. We hebben elkaar zoveel te vertellen en het is een genot om aan te horen. Dit is echt heel bijzonder en ben enorm dankbaar dat ik haar heb leren kennen.

Ilona

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

After the big palm tree adventure it is time to go to a city again. Depart to the airport of Pareira and then take the plane to Cartagena. Flying within Colombia is relatively inexpensive and the gain of time is great. It is a huge country and long bus rides are here sooner a rule than an exception.

Cartagena is far more north than where we have been so far, this is sensible in temperature. It is time to take the shorts out of my backpack, because long pants are absolutely not necessary here. Our hostel is located in the old part of the city. Do not know what it is, but something tells me this is not the city for me. Do not know why, maybe because I just come from a quiet place and now I am in a busy and touristy city, but something does not give me a nice feeling. We do not stay long and I will do my best to still enjoy it to the optimal.

First things first having lunch, because we arrived in the afternoon. After a short flight you still get quite hungry. We go to a burger bar, where we have had a very tasty burger. Yet I notice myself that I have to acclamatise here and how fast you are no longer used to heath. Now we hop from air conditioning to air conditioning, which I am not a big fan of. The rest of the afternoon we rest and I go work on my blog. In the evening we go out for dinner with a reason, it is the last night of Louise before she goes back to Canada. We end up in a hotel where the live music is playing. We have great food here and enjoy the whole atmosphere. The next day I say goodbye to Louise, as her plane leaves. Am very happy to have met her this fantastic woman and we had so much fun together!

As mentioned, we are in the old part of the city and you can take a nice walk over and along the city walls. This place is on the coast and it is nice to see the water again. Seeing water always makes me calm, think mainly of home. Living close to the Afsluitdijk and even my granddad from my father’s side has worked on it. Every time I cross the road and go back to Friesland, it feels like coming home. In short, I love water and the feeling it gives me. After such a walk you get a hungry and mainly a nice appetite. Came across a waffle restaurant, and have had a very luxurious lunch here with Niels. Enjoyed it to the fullest!

In the evening the men would go out together and enjoy the evening life her. Thought to myself that I was just going to write in my book, but it turned out differently. There came Janka, the lady I met in Guatapé. Was so happy to see her, already at our farewell I felt very strong that we had not finished talking. Was already hoping to see her again, but did not expect this. So pleasantly surprised, we have a bite to eat and then of course chat. We have so much to tell each other and it is a joy to hear. This is really special and I am very grateful that I got to know her.

Ilona

Een gedachte over “Colombia – Cartagena

Geef een reactie