Mexico – Isla Holbox

Isla Holbox is een klein eiland langs oostkust van Mexico, had hier al veel goede verhalen over gehoord. Had het alleen in eerste instantie niet meegenomen in mijn planning, omdat ik nog zoveel eilanden ga tegenkomen. Alleen ja, toen wist ik nog niet van het zeewier probleem in Mexico. Had eigenlijk wel behoefte aan rust en even lekker niks doen, ja en dan is het logisch om voor een eiland te kiezen.

Vanuit Valladolid hebben de drie musketiers de bus genomen naar Chiquila, waar de veerboot ons binnen een half uur op het eiland afzet. We slapen niet meer samen, omdat Hela en ik op het laatste moment hebben geboekt en de accomodatie van Nathalie was al volgeboekt. Ach, we zien elkaar later sowieso geen enkel probleem. Ons hostel bevind zich dicht bij de pier dus hoef niet zover te sjouwen met mijn backpack in de hitte en dat vind ik wel belangrijk. Ben al gelijk in eilandstemming, de veerboot en de sfeer op het eiland zijn goed. Het hostel heeft een zwembad en zijn ook zeer fijn. Besluiten om te lunchen en we hebben de heerlijkste vistaco’s gehad die bestaan. Ook gaan we gelijk een tour boeken om de walvishaaien te kunnen spotten, want dit is het juiste seizoen. Tuurlijk gaan we ook het water in, super lekker warm en helder water. Het uitzicht is fantastisch! Wat mij uiteindelijk helemaal over de streep haalt is de zonsondergang, WOW. Heb het al eerder gezegd maar ben er gewoon dol op. Alleen deze was enorm magisch, gelukkig heb ik er nog een aantal tegoed! Natuurlijk gaan we ook uit, alleen wil het liefst niet te laat. Onze tour vertrekt om 7 uur ’s ochtends dus wil wel fit zijn, dus besluit om eerder naar huis te gaan.

De tour start vroeg en begint met een enorm lange boottocht. De dieren liggen hier niet dichtbij in de kust, maar de boottocht was ook wel fijn. Ook hier, grappig genoeg heb ik gewoon kunnen slapen. Het snorkelen met de walvishaaien gaat echt heel snel, dit had ik even niet gedacht. Was er dus ook niet op bedacht, maar tijdens mijn tweede duik kon ik gelukkig hier beter mee omgaan. Ze zijn enorm groot en zwemmen heel snel, maar was enorm dichtbij en is magisch! Daarna mogen we nog even gaan snorkelen op een een andere plek en hier zie ik een schildpad die zijn lunch aan het opeten is. Dit is wel heel speciaal en blijf lekker op dezelfde plek ronddobberen, alleen wordt ik geroepen om zelf mijn lunch te gaan eten. Daarna mogen we nog even naar flamingo’s kijken voordat onze boot ons terug brengt. Ook hier val ik weer in slaap, wat een verassing. Gelukkig zijn we bij terugkomst nog op tijd voor de zonsondergang, want dit wil ik natuurlijk niet missen. De drie musketiers en nieuwe vrienden zijn erbij gekomen, goed gezelschap om dit mooie plaatje te bekijken. Daarna gaan we een hapje eten en krijg ik eindelijk groenten, echt wel heel erg de behoefte aan. Daarna zijn we op stap gegaan zoals gewoonlijk hier, alleen heeft de hele dag op zee mij helemaal gaar gemaakt dus ik stap op tijd mijn bed in.

Nog een derde nacht toegevoegd, omdat we niet de vlucht kunnen boeken die we nodig hadden. Kan de dag lekker beginnen met een ontbijtje bij het zwembad. Daarna merk ik dat ik het wel even fijn vind om alleen te zijn, dus doe het rustig aan. Loop naar de andere kant van het eiland via de kustlijn, heerlijk met mijn voetjes in het water. Genietend van het uitzicht, de koelte van het water over mijn voeten en de rust om me heen. Daar aangekomen kom ik vrienden tegen en ga samen met hun de laatste zonsondergang bekijken en een hapje eten. Later maak ik nieuwe Mexicaanse vrienden waar we een poging gaan doen om oplichtende plakton te kunnen zien. Helaas is dit mislukt, maar heb wel leuk gesproken met Mexicanen en tips opgedaan voor de plekken die nog voor me liggen. Ook weet ik nu dat Mexicanen op jaarbasis maar zes vakantiedagen hebben per jaar, dus denk dat we het in Nederland enorm getroffen hebben.

Het tijd op het eiland is helaas alweer voorbij, het ging veel sneller dan verwacht. Aan de ene kant jammer, maar zie er ook naar uit om nieuwe avonturen te beleven.

Ilona

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Isla Holbox is a small island along the east coast of Mexico, had already heard many good stories about it. At first I had not included it in my planning, because I am going to encounter so many islands in the future. But, I had no idea about the seaweed problem in Mexico. Did actually need peace and just do nothing, yes and then it makes sense to choose an island.

From Valladolid the three musketeers have taken the bus to Chiquila, where the ferry will take us to the island within half an hour. We no longer sleep together, because Hela and I booked at the last minute and the accommodation of Nathalie was already fully booked. Ah, well we can meet in town no problem. Our hostel is close to the pier so I do not have to carry that far with my backpack in the heat and for me I that’s important. Already in island mood, the ferry and the atmosphere on the island are good. The hostel has a swimming pool and is also very nice. Decide to have lunch and we have had the most delicious fish tacos that exist. We are also going to book a tour to spot the whale sharks, because this is the right season. Sure, we also go into the water, super nice warm and clear water. The view is fantastic! What finally gets me over the line is the sunset, WOW. Have said it before but I just love it. Only this one was very magical, luckily I still have some comming! Of course we also go out, but preferably do not want to be late. Our tour leaves at 7 o’clock in the morning so I want to be fit, so decide to go home earlier.

The tour starts early and starts with a huge boat trip. The animals are not close to the coast here, but the boat trip was also nice. Again, funny enough, I just could sleep. The snorkeling with the whale sharks is really fast, I had not thought of this. So I was not aware of it, but fortunately I could handle it better during my second dive. They are huge and swim very quickly, but got very close and it was magical! Then we can go snorkeling in a different place and here I saw a turtle eating his lunch. This was very special and stayed nice and quiet in the same place, only then I am called to eat my own lunch. After that we can have a look at flamingo’s before our boat brings us back. Again I fall asleep, what a surprise. Fortunately we are back in time for the sunset, because ofcourse I do not want to miss this. The three musketeers and new friends have joined, good company to view this beautiful picture. Then we have a bite to eat and I finally get vegetables, really appriciated. Then we went out as usual here, only the whole day at sea made me completely wored out so I step earlier into my bed.

Added a third night, because we can not book the flight we needed. Can start the day with breakfast by the pool. Then I noticed that I wanted to be alone, so take I’m taking it easy. Walked to the other side of the island via the coastline, with my feet in the water. Enjoying the view, the cool flow of water over my feet and the peace around me. Once there I meet friends and go with them to watch the last sunset and have a bite to eat. Later on, I make new friends where we will make an effort to see the light of sticky plaque. Unfortunately this failed, but I had a nice talk with Mexicans and tips for the places that are ahead of me. Learned that Mexicans only have six off days a year, so we think that we have a huge advantage in the Netherlands.

The time on the island is unfortunately over, it went much faster than expected. On the one hand it’s a pity, but also look forward to experiencing new adventures.

Ilona

4 gedachten over “Mexico – Isla Holbox

Geef een reactie