Mexico – Valladolid

Aangekomen in Valladolid krijgen Hela en ik eindelijk wat frisse lucht, het is hier gelukkig een stuk minder heet. Hopelijk knap ik dan sneller op. We komen hier een derde musketier tegen Nathalie vanuit de kanaaleilanden. We zijn compleet en onafscheidelijk, samen naar de wasserij, hapje eten en we slapen zelfs op dezelfde zaal.

De volgende ochtend gaan we vroeg naar de bekendste en meest toerischtische bezochte Maya tempel “Chitzen Itza”. Gelukkig redden we het nu voor het eerst om eens vroeg te vetrekken. Er is altijd wel wat waardoor het niet lukt, maar nu gaat het goed. We zijn als een van de eerste in het complex en we kunnen daadwerkelijk foto’s nemen waar geen mensen op staan. Ben er blij mee, voor de rest van de tempels nemen we onze tijd want onze buit is binnen. Wanneer alles bezocht is, is het tijd om af te koelen in de cenote “Ik kil”. Alweer een plaatje om te zien en hier maken me wederom veel foto’s. Op de terugweg naar huis kan ik zelfs nog een jurkje scoren. Bij het inpakken van mijn backpack heb ik namelijk heel praktisch nagedacht over het meebrengen van kleding en spullen. Heb alleen geen jurkje meegebracht om uit te gaan of in salsa te dansen. Gelukkig heb ik een leuke gescoord en ben er blij mee.

We willen nog graag een hapje eten en we doen poging twee om bij de tent te eten waar onze host ons heeft aanbevelen. Helaas is het gesloten en komt inmiddels de regen met bakken uit de lucht. Ja, en nu dan… We hebben nog steeds honger, maar het regent enorm hard. Toevallig komt er een taxi voorbij die ons zo lief twee straten verderop wil brengen. Bij dit restaurant hoeven we voor een keer niet te kiezen, want keus is er niet. Ze serveren een nationaal gerecht van hier, een stevig gevulde wrap met ei en bonen. Stevig is hij zeker en vond het zeker wel aangenaam en mijn buikje zit weer vol wat ook niet onbelangrijk is.

Iedereen is kapot na een lange en intensieve tijd, en ik bedenk dat het tijd is voor een heerlijke bakje thee. Denk dat er iets magisch in de thee zit, want de meiden zijn in slaap gevallen voordat ze hun thee op hebben (nu ik nog…). Bij het uitdoen van het licht worden ze wakker en is de werking van de thee merkbaar. Gelukkig vallen we allemaal daarna gelijk in slaap en bij het opstaan ben ik weer helemaal fit. Wat een geluk ook, want het is weer tijd om verder te reizen.

Ilona

*************************************************************************************************************************************************************************************************************

Arriving in Valladolid, Hela and I finally get some fresh air, luckily it is a lot less hot. Hopefully I quickly recover here. We meet here our third musketeer: Nathalie from the Channel Islands. We are complete and inseparable, together to the laundry, going for dinner and we even sleep in the same room.

The next morning we go to the most famous and touristic Maya temple “Chitzen Itza” in Mexico. Fortunately, we are leaving early for first time this holiday. There is always something which does not work, but now things are going well. We are one of the first in and we can actually take pictures that do not include people. Am happy with it, for the rest of the temples we take our time because we got what we wanted. When everything is visited, it’s time to cool down in the cenote “Ik kill”. Wow, another amazing cenote and here again make a lot of pictures. On the way back home I can even score a dress. When I packed my backpack, I have practically thought about bringing clothes and things. Just did not bring a dress to go out or dance in salsa. Fortunately, I scored a nice one and am happy with it.

We would still like to have a bite to eat and we try to to eat at the place where our host had recommended. Unfortunately it is closed and now the rain is pouring out of the air. Yes, and now what… We are still hungry, but it is raining very hard. Coincidentally, a taxi passes by and takes us two blocks further. At this restaurant we do not have to choose for once, because there is no choice. They serve a national dish from here, a firm filled wrap with egg and beans. It is defintely though on the stomach, but really nice, my stomach is full again.

Everyone is tired after a long and intensive time, and I think it’s time for a delicious cup of tea. Think there is something magical in the tea, because the girls have fallen asleep before they have finished their tea (but not me…). When I turned off the light they wake up and the effect of the tea is noticeable. Fortunately, we all fall asleep immediately afterwards and when I get up I am completely fit again. What a happiness, because it is time to continue travelling.

Ilona

Geef een reactie